Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг чаа ЧКА яамызының ажыл-чорудулгазын Тываның найысылалын болгаш кожууннарын чаагайжыдарынче угландырган

Владислав Ховалыг чаа ЧКА яамызының ажыл-чорудулгазын Тываның найысылалын болгаш кожууннарын чаагайжыдарынче угландырган 28.07.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынында, ЧКА чаа сайыдының дузазы-биле республиканың чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде-хере тырттарын дыңнаткан. Кызылдың мэри тургаш, ажылдың ол адырынга улуг арга-дуржулганы шиңгээдип алганын бижээн.
“Шүүттүг ол ажылды чурттакчылыг суурлардан эгелеп, бүгү республика хемчээлинге уламчылаар бодап тур мен. Ол дээрге, Кызыл, Ак-Довурак, Шагаан-Арыг база Хову-Аксы-дыр» - деп, тайылбырлаан.
Республиканың муниципалиттеринде бажыңнар чанының сандараан шөлдерин база подъездтерин септеп-селиир сорулганы ЧКА яамызының мурнунга айыткан. Уруглар ойнаар шөлдерже, подъездилерже, чырыдылга база чурттакчылыг кварталдар аразында оруктарже кичээнгейни күштелдирген. Ынаар шупту күштерни болгаш курлавырларны хаара тудуп, башкарыкчы компанияларның ажылын мөөңнээр.
Кызыл хоорай анаа-ла бир суур эвес, а найысылал деп бедик атка дүгжүр ужурлуг деп, Владислав Ховалыг бодалын илереткен. Ынчангаш найысылалдың хоорай хүрээлелин дарый чурумчудар херек. Чаагайжыдылга талазы-биле улуг комплекстиг ажылдарны чоруткан түңнелинде, кижилерниң амыдырал-чуртталгазының шынары шынап экижиир ужурлуг деп, ол санап турар.

Возврат к списку