Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа Успенка суурда эвээш комплектилиг школага чораан

Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа Успенка суурда эвээш комплектилиг школага чораан 17.11.2017
 Уруглар саны эвээш чурттакчылыг черлерде биче комплектилиг школалар бар. Ындыг көдээ школаларда чаңгыс класста-ла бирден он өөреникчи өөренип турар. 
Эвээш комплектилиг школаның кол тургузуу — класс-комплект. Ол дээрге комплект класс чаңгыс башкының клазы болур. Ол комплектиде ийи, үш азы дөрт-даа класс бар. Класс удуртукчузу башкының ажылының нарын чүүлү - ийи-үш класстар аразында хувааттынган 8 хире кичээлге хүннүң-не белеткенири. 
ТР-ниң өөредилге сайыды Татьяна Санчаа Таңды кожууннуң Успенка суурда эвээш комплектилиг школага чедип, башкылар-биле ужурашкан. 2016-2017 өөредилге чылының түңнели-биле тос биле он бир классты дооскан дөрт кижи албан дужаар эртемнер шылгалдазын эрткен, чүгле чаңгыс өөреникчи ЧКШ-ны немелде үеде дужааган. Школаның доозукчулары шилип алган эртемнерин база эки дужаап турар.  
Бир эвес уруг куду шынарлыг билиг алганындан күрүнениң түңнел аттестациязын эртип шыдавайн барза, школа дооскан дугайында аттестатты албас ийикпе азы профессионал өөредилге черинче канчаар кирериниң айтырыы тургустунар.  
Успенка 477 чурттакчылыг, оларның 70-и школа өөреникчилери. Өөреникчилер саны эвээш-даа болза, школада бирден он бирге чедир класстар бар, 19 башкы эртемнерни башкылап турар.  
Ольга Чупареваның директорлааны коллектив эрткен өөредилге чылында өөредилгениң шынарын экижиткенинден доозукчулар шупту профессионал өөредилге черлеринче кирген.
Республиканың өөредилге сайыды Успенка школазының башкылары болгаш удуртулгазы улуг курлавырын чедир аждыглавайн турарын демдеглээн. Эвээш комплектилиг школаларда арга-курлавырлар улуг. Школада өөреникчилер саны хөй эвес, класстар долу эвези - ол кол. Башкы ону шын ажыглаар болза, өөреникчи бүрүзүнге өөредилге-кижизидилгелиг эки ажылды организастап болур. 
Аңгы-аңгы хар назылыг коллективте улуглары бичиилерин кижизидеринге эки аргалар эвээш комплектилиг школада бар. Эвээш өөреникчилерлиг школа улуг өг-бүле ышкаш. Башкылар биле өөреникчилерниң аразында хамаарылга улуг коллективтерге бодаарга, чоок, чылыг. Ынчангаш улуг чурум үрээшкиннери чок. Мында кижи бүрүзү таныш, бот-боттарынга бүзүрээр, дузалажыр.  
Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол директорларның республика чөвүлелинде, школа ажылдап турар болза суур хайымныг, ынчангаш эвээш комплектилиг школаларны арттырып, шынарлыг өөредилгени чедип алыр дээш бүгү күжениишкиннерни салырынче муниципалитеттерни, өөредилге эргелелдерин, башкылар коллективтерин кыйгырган турганын сагындыраал.

Возврат к списку