Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы биле Кызылда Моолдуң чиңгине консулу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан

Тываның Баштыңы биле Кызылда Моолдуң чиңгине консулу  кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан 02.03.2023

Кызылда Моолдуң чиңгине элчин черинге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг барып чедип, Тыва Республика биле Моолдуң кады боттандырып ажылдаары чугула айтырыгларын чугаалашкан.

Кожа-хелбээ чурттап чоруур чоннар Шагаа чаазы үнүп келирге, чоок болгаш төрээн кижилеринге, эш-өөрүнге болгаш эдержип чоруур улустарынга чедип, кады планнарын чугаалажыр чаагай ужур-чаңчылдарны ам-даа сагып чоруур. Ужуражылгага күрүне ажылдакчыларының өөнүң ишти база киришкеннер. Ийи тала кайы-даа регионнуң сонуургалында элээн каш төлевилелдерни сайгарган.

Ковид-биле кызыгарлаашкыннарны ап каапкан болгаш, моол коллегазы Чимид Ганболд-биле дугуржуп, чугаалажыр айтырыглар элээн чыглы бергенин Владислав Ховалыг бодунуң блогунда дыңнаткан.

Бо чылын «Хандагайты – Боршоо» автомобиль эрттирилге пунктузунуң эде чаартыр ажылдары доосту бээрге, пункт хөй талалыг ажылдаар апаарын республиканың удуртукчузу чугаалаан.

Губернатор Кызыл аэропортунда терминалды дерип-чепсеглээр, делегей чергелиг эрге-байдалды алыр ажылдарның кайы хире чоруп турарын сонуургаткан. Тываның найысылалының агаар өртээлинге делегей чергелиг эрге-байдалды бадылаптар болза, кожа Моолче авиаужудуушкуннарны организастаары амыдыралга боттаны бээрин Владислав Ховалыг демдеглээн.

Тываның Баштыңы республикада дыка манап турары «Ховд – Улаангом» автомобиль оруунуң тудуу кайы хире чоруп турарын, ол кажан ажыглалга кирерин Моолдуң консулундан сонуургап айтырган.

Адаттынган төлевилелдер күүсеттине бээрге, садыг-экономиктиг кады ажылдажылгада улуг аргалар ажыттынарын ийи тала онзалап демдеглээн. Күрүне Баштыңының чөөн чүкче чурттар аразының харылзаазын хөгжүдери чугула болгаш кол болур дээнин, РФ-тиң Президентизиниң Айыткалында пунктулар бадыткап турар. Сибирьниң регионнарын таварты, Тываны база, Моолче угланыышкын аңаа дорт хамааржыр.

Тыва Республикадан делегацияның бо чайын Улан-Баторга ажыл-агыйжы сургакчылаашкынын тодарадып чугаалашкан.

РФ-тиң Даштыкы херектер яамызының саналдааны-биле,  Моолдуң Чиңгине элчин черин Кызыл хоорайга 2001 чылдың ноябрьда ажыткан. Консул округунда Тыва Республика, Алтай Республика, Хакас Республика база Алтай край кирип турар. Чиңгине элчин черин ажытканы Тыва Республика биле Моолдуң аймактарның аразында садыг-экономиктиг, эртем болгаш гуманитарлыг харылзааларны улам калбарткан.

Моолдуң Чазааның 2019 чылдың ноябрь 13-те доктаалы-биле, дээрги Чимид Ганболду Кызыл хоорайда Моолдуң Чиңгине консулу кылдыр томуйлаанын сагындыраал.


Возврат к списку