Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң күрүне органнарынга стажировкалаарынче аныяк специалистерни чалап тур

ТР-ниң күрүне органнарынга стажировкалаарынче аныяк специалистерни чалап тур 02.10.2023

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазааның Аппарады Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязынга база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эрттирер аныяк специалистер шилилдезиниң конкурузунга киржир документилер хүлээп алыышкынын чарлаан.

Конкурска киржир кордакчыларга дараазында негелделерни салган:

Россия Федерациязының 35 хар чедир назылыг, дээди эртемниг, Россия Федерациязының күрүне дылдарын билир хамаатызы конкурска киржип болур.

Конкурска киржир күзелдиг кордакчы комиссияже дараазында документилерни киирер:

1) Тыва Республиканың Баштыңының 2017 чылдың март 17-де № 62 чарлыы-биле бадылаан Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязы база Тыва Республиканың Чазаанга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга аныяк специалистерге стажировка эрттирериниң чурумунуң дугайында дүрүмнүң (дараазында – Дүрүм) №1 капсырылгазы езугаар кордакчылар конкурска киржириниң дугайында билдириишкинни;

2) Дүрүмнүң №2 капсырылгазы езугаар бодунуң дугайында медээлерни чыып-ажылдаарынга чөпшээрелди;

3) Дүрүмнүң №3 капсырылгазы езугаар чуруктуг анкетаны;

4) паспортунуң азы ол документини солаан документизиниң хоолгазын (конкурска келгеш, чогуур документизин боду көргүзер);

5) чогуур эртем-билиин, квалификациязын болгаш ажыл стажын бадыткаан документилерин:

- эртем-билииниң болгаш квалификациязының дугайында документилериниң хоолгаларын, ол ышкаш немелде профессионал өөредилге үезинде билиин бедиткен азы квалификация тывысканын бадыткаан документилериниң, эртем чадазы, эртем ады тывыскан дугайында документилериниң хоолгазын хамааты бодунуң күзели-биле киирип болур;

- нотариуска база ажылдап турар чериниң кадрлар албанынга бадыткаткан күш-ажыл дептериниң хоолгазы (албан (күш-ажыл) ажыл-чорудулгазын бир дугаар эгелеп турарлардан өскеде), азы күш-ажыл ажыл-чорудулгазының дугайында дыңнадыгны;
- шериг билединиң хоолгазын;

- кордакчы кижи өске-даа документилериниң хоолгазын күзели-биле киирип болур.

Документилер хүлээр чери, үези база хуусаазы: документилерни хүлээп алыр дугайында чарлалды парлаан хүнден эгелеп 21 календарлыг хүн дургузунда (2023 чылдың октябрьның 3-тен 23-ке (ол хүн база) чедир) дараазында адресте хүлээп турар: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Чульдум кудумчузу, б. 18, байырлал болгаш дыштаныр хүннерден аңгыда, ажыл хүннеринде 8.30-17.30 шактарда (дүштеки чапсары - 13.00 -14.00 ш), дараазында телефоннар дамчыштыр баш бурунгаар бижидип алыр: (839422) 9-72-45, 9-72-46, 9-72-47.

Тодаргай медээлерни бо шөлүгде салган: : https://rtyva.ru/content/2588/.


Возврат к списку