Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның орук ажыл-агыйын интеллектуалдыг системалар-биле чепсеглээн

Тываның орук ажыл-агыйын интеллектуалдыг системалар-биле чепсеглээн 19.11.2020
«Орук ажыл-агыйын хөгжүдериниң ниити системалыг хемчеглери» федералдыг төлевилел-биле 2020 чылда республиканың Орук фондузундан 78,155 млн. рубльди Кызыл хоорайның болгаш Тыва Республиканың автомобиль оруктарының айыылдыг участоктарынга орук шимчээшкининиң хажыдыышкынын автоматчыткан чурук-видео тырттырыышкынын кылыр база орукта байдалды чурттакчы чонга дыңнадыр системалар-биле чепсеглээр элээн каш хемчеглерни чоруткан.
 Амгы үеде шак ындыг 15 системаны ап, ону эптеп, тургузуп ажылдадырынга күрүне керээлерин чарган. Кызыл хоорайда орук белдирлеринге сфетофорнуң кызыл өңүнде эрте берген база орукта турар шыйыгларны ажа берген таварылгаларны бүрүткээр системаларны тургускан.  
Найысылалче кирер оруктарда ырактан башкарар 2 информация таблозун тургускан. Транспорт интеллектуалдыг системаларының медээлери орук шимчээшкининиң киржикчилеринге орукта байдалды үезинде дыңнадыр аргалыг - агаар-бойдустуң таарымчалыг эвес байдалдарын, орук-транспорт болуушкунарын, орук ажылдары чоруп турарын база хенертен болган чүүлдер дугайында.  
«Скат-ПП» автоматчыткан 8 стационарлыг комплекстерни дүрген чоруурунуң чуруму-биле холбаалыг орук шимчээшкиниң дүрүмнерин хажытпазын, чадаг кижиге орукту берзин дээш тургускан.

Возврат к списку