Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы ажылын уламчылавышаан

Тывада Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы ажылын уламчылавышаан 07.07.2016
 Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы бодунуң ажылын июнь 26-да эгелээн. Чурттуң дээди өөредилгениң 52 өөредилге организациялары Тыва Республикага тускай сорулгалыг 688 олуттарны тускайлаан.  
 Ынаар абитурентилерден 808 билдириишкин кирген, оларның 534-ү бо чылдың школа доозукчулары, 42 кижи – алдын медальдыг, 84 кижи – «Өг-бүле бүрүзүнге дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери, 4 кижи – чиигелделиг. Медицинаның дээди өөредилге черлеринче конкурс улуг бооп артпышаан. 
 Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязының ажылында Россияның дээди өөредилге черлериниң: Уралдың күрүнениң юридиктиг университединиң, Бурятияның күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязының, Бурятияның күрүне университединиң, Кемеровонуң күрүнениң көдээ ажыл-агый институдунуң, Кемеровонуң күрүнениң аъш-чем үлетпүрүнүң технологтуг институдунуң, Калмыкияның күрүне университединиң, Томскиниң эргелеп-башкарылга системазы база радиоэлектроника университединиң, Хакассияның күрүне университединиң үнүүшкүннүг хүлээп алыышкын комиссияларының төлээлери киржип турар. Сибирьниң күрүнениң медицина университединиң база Ыраккы чөөн чүктүң күрүнениң күш-культура болгаш спорт академиязының төлээлерин манап турар.
  Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы биле Россияның дээди өөредилге черлериниң төлээлери, дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер дээш доозукчуларның база оларның ада-иелериниң сонуургалы улуг дээрзин, демдеглээн.  
  Эвээш баллдыг абитуриентилерге республиканың ортумак профессионал өөредилгениң өөредилге организацияларынче дужаап кирерин база сүмелеп турар. 
  2016 чылда техникумнар болгаш колледжтер 3420 бюджет олутка абитурентилерни хүлээп алыр. Оларның 1880-и - 9 класс доосканнарга база кадыкшыл байдалы кызыгаарлаттынган кижилерге, 1540 олут - ЕГЭ чокка, 11 классчыларга. База ол ышкаш Бурятияның күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязының Бурятияның агротехниктиг колледжизи ортумак профессонал өөредилге программазынче хүлээп алыышкынны чорудар. 
  Республиканың ортумак профессонал өөредилге черлериниң доозукчулары дээди өөредилге черлеринче дужаап кирерде (ЕГЭ чокка), Дээди өөредилгениң өөредилге организацияларынче дужаап кирериниң чуруму база Хүлээп алыышкын чуруму езугаар, дээди өөредилге черлериниң төлээлеринге тестирование хевирлиг шылгалданы дужаар.
 Сайыттың оралакчызы Сайзана Товуу дээди өөредилге черлериниң үнүүшкүннүг хүлээп алыышкын комиссияларының төлээлери-биле кадрлар белеткелиниң айтырыгларын сайгарган ажыл-агыйжы ийи ужуражылганы эрттирген.

Возврат к списку