Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада онза экономиктиг зонаны тудар төлевилелдиң боттуг кезээнче кирген

Тывада онза экономиктиг зонаны тудар төлевилелдиң боттуг кезээнче кирген 26.01.2024

2023 чылдың ноябрьда, Тыва Республиканың Экономиктиг сайзырал яамызы республикага онза экономиктиг зонаны тударынга чагыгны федералдыг Экономиктиг сайзырал яамызынче киирген.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның деңнелинге, федералдыг ведомствога төлевилелди сайгарып көргениниң түңнелинде кирген сагындырыгларны эдип, санал-оналдарны чугаалашкан ажылчын хурал болуп эрткен. Инженер-техниктиг хандырылгазын, онза экономиктиг зонаның логистика айтырыгларын, онза девискээрниң чер тургузуунуң база өнчү-хөреңгизиниң документилерин долдурарында нарын чүүлдерни база чугаалажып көрген.

Экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат ведомство онза экономиктиг зонаның инженерлиг инфраструктуразын тударынга техниктиг-экономиктиг чылдагааннарын ажылдап турарын илеткээн. Зонаның логистиктиг төвүн чырык-биле хандырары - бирги чергениң айтырыы. Яамы Росчетки компаниязы-биле кады төпке энергетика объектилерин тударын, чогуур дериг-херекселдерни салып, ооң техниктиг кожулда айтырыгларын чугаалажып турар.
Логистика төвүнүң чер участогунга чөпшээрел документилерин кылдыртыр ажылдар чергелештир чоруп турар. Ол черлер Өвүр кожуун девискээринде.

Чиигелделиг зона күрүне кызыгаарының чоогунга туттунар болганда, кызыгаар чуруму болгаш каайлы хоойлужудулгазының негелдези езугаар чогуур документилерни долдурары демдеглеттинген.
Делегей чергелиг эрге-байдалды алыр дээш амгы үеде эде туттунуп турар «Хандагайты» эрттирилге пунктузунуң чоогунга онза экономиктиг зонаны планнаанын сагындыраал. «Росгранстрой» тудуг компаниязының Новосибирск филиалы ында ажылдап турар, амгы үеде чүък терминалының тудуу доозулган.

Пунктунуң статузу өскерли бээрге, кызыгаар таварты эртер автомашиналарның саны каш катап көвүдеп, чүък аргыжылгазының хемчээли улгадыр. Эрттирилге пунктузу хүнде-ле 560 кижини эрттирип турар апаар.

Ынчангаш ол хире хөй санныг чүък транспортун эрттиреринге регионнуң транспорт инфраструктуразы белен бе деп айтырыг тургустунуп келген. Логистика «Абаза – Ак-Довурак» регионалдыг автоорукту ажыглаары чадавас, а ол орук ол хире чүък аргыжылгазының негелдезинге дүүшпес.

Владислав Ховалыг бодунуң Айыткалында айыттынган автомобиль оруун чогуур байдалче кииреринге акшаландырыышкын дөзүн тодарадыр даалганы берген. Ол орук республика девискээрин таварты Россиядан Моолче, улаштыр Кыдатче чурттар аразының транспорт оруунуң кол кезиндээ апаар.

«Хандагайты» делегейниң эрттирилге пунктузун ажыдыптарга, регионга транзит курлавырын ажыглаар шупту аргалар тургустунарын Владислав Ховалыг демдеглээн. Онза экономиктиг зонаны тудары мурнады боттандырар төлевилел болганда, өнчү ээзин доктааткан документилерни долдурарда, онза кичээнгейлиг болурун айыткан.


Возврат к списку