Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Alibaba Group азийжи күчүлүг IT-индустрия компанияның баштыңы болгаш үндезилекчизи Джек Ма Тывага кээп чораан

Alibaba Group  азийжи күчүлүг IT-индустрия компанияның баштыңы болгаш үндезилекчизи Джек Ма Тывага кээп чораан 05.08.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол июнь айда, бизнес болгаш глобалдыг экономика айтырыгларының талазы-биле кол болгаш улуг ужур-уткалыг 19-ку Санкт-Петербургтуң экономиктиг шуулганының үезинде, бүгү делегейде ат-сураглыг сайгарлыкчы Джек Маны Тываже чалаан турган. Чылдың-на ол форумга 60 хире чурттардан киржикчилер, оларның аразында күрүне болгаш чазак баштыңнары, чазак даргалары, сайыттар, губернаторлар, улуг делегей компанияларының болгаш хөй-ниити организацияларының удуртукчулары, политиктиг партияларның лидерлери, эртемденнер болгаш специалистер, массалыг информация чепсектериниң төлээлери бар. Хүндүлүг аалчы Тываже чалалганы алгаш, Азияның географтыг төвүнде республиканы сонуургап, саадавайн дораан келген. 
  Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг компанияның удуртукчузун Шолбан Кара-оол уткуп алгаш, аалчыга Тываны чоок таныштырары-биле бир дугаарында Национал музейге четкен. «Аржаан-2» базырыындан тывылган скиф үезиниң үне чок эртинелериниң делгелгезин көргеш, дээрги Джек Ма алдындан кайгамчыктыг тывыштарның онзагай нарын шууткаан уран ажылын кайгап ханмаан. 
  Музейниң конференц-залынга республиканың аныяк сайгарлыкчылары болгаш аныяктар шимчээшкининиң лидерлери-биле ужуражылга үезинде Джек Ма бодунуң сагыш-сеткилинге арткан чүүлдерин үлешкен: «Шуут-ла кайгамчыктыг чүүлдер! Маңаа кандыг кижилер чурттап, чүнү кылып, удуртуп турганын бодумга даап бодап турдум… Бөгүн бо черде чурттап турар кижилер боттарының өгбелериниң сүлде-сүзүүн медереп, ол дээш келир үеже бурунгаар чүткүп чурттаарынга бүзүрээр мен». 
 Тываның Баштыңы аныяктарга аалчыны таныштырып тура, Alibaba Group биче бизнестен эгелээш, делегей чергелиг компанияже шилчээн-даа болза, боттарының бодалдарын боттандырар кылдыр биче бүдүрүлгелерге шөлчүгештерин берип, ажылын кады уламчылап чоруурун тайылбырлаан. Шолбан Кара-оолдуң тайылбырынга улаштыр Джек Ма, чуртталгада шупту улуг чүүлдер онза болгаш күштүг бичии чүүлдерден эгелээр, а бизнес база ындыг, деп немээн. 
 Аныяк кижилер-биле ужуражылга үезинде бизнести канчаар эгелээрил, ону тургузары болгаш калбартыры, ынак ажылында таарымча чок чүүлдер бар бе, өг-бүлези дээш, аңгы-аңгы айтырыгларга харыыларны ат-сураглыг сайгарлыкчы берген. Чижээлээрге, «Силерде ам күзелдер арткан бе» деп айтырыгга, Джек Ма: «Мээң бодумнуң күзелдерим бүткен, Алибабаның делгемнери ам-даа алдынмаан» - деп харыылаан. 
 Тывадан аныяк сайгарлыкчы Буян Тагаланов бодунуң бүдүрүп турары экологтуг арыг продуктузу – дайнаар саатты эки күзээшкиннерни йөрээп, берген. 
 Тываның Национал театрынга Тыва биле Иштики Моол база Пекин театрының артистериниң каттышкан концерти болган. Джек Ма биле ооң эштери найысылалдың чурттакчыларынга солун белек кылдыр уран чүүл мастерлериниң бөлүүн эккелгеннери ол.
 Найыралдың кежээзи Тываның национал оркестриниң үделгези-биле «Тооруктуг долгай Тандым» деп ырыдан эгелээн. Тыва чоннуң эртинези сыгыт-хөөмейни «Чиргилчин», «Алаш» этнобөлүктер бараалгаткаш, хөөмейниң аңгы-аңгы хевирлери-биле аалчыларны кайгаткан.
 Кыдат артистер моол биле кыдат дылдарда төрээн черин, иезин, кайгамчык бойдузун алгаан ырылары-биле уран чогаадыын көргүскен. 
  «Джек Ма – Россияның улуг өңнүү. Ол Санкт-Петербургтуң экономиктиг форумга киржип, чурттуң президентизи-биле ужурашкан. Невада хоорайга ужурашкаш, бүгү делегейде ат-сураглыг бизнесменни Тываже чалаан мен. Бөдүүн сеткилдиг болгаш кайгамчык угаанныг кижи Джек Маның байлак арга-дуржулгазы, делегейже көрүүшкүнү кижи бүрүзүнге солун болур ужурлуг деп бодаар мен» - деп, республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол Джек Маны көрүкчүлерге таныштырган. 
 Ол-да хүн Джек Ма найысылалдың эриинде «Азия төвү» архитектурлуг ансамбльди сонуургап, Тыва дугайында тураскаалды арттырып алыры-биле фоточуруктарга тырттырган.
 «Билдингир интернет-магнат Джек Ма - Alibaba Group азийжи күчүлүг IT-индустрия компанияның баштыңы болгаш үндезилекчизи болур. Форбс экономиктиг журнал Маны делегейниң эң-не салдарлыг болгаш бай кижилериниң санынче киирген. Июнь айда-ла ат-сураглыг сайгарлыкчыны бо чылдың сентябрь 18-21 хүннеринде Тываның төвүнге эртер «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» I аныяктарның бүгү-чоннар форумунче чалаан мен. Форумну эртирерин Россияның Аныяктар яамызы албан езузу-биле деткээн. 
  Джек Ма – чедиишкиннери-биле делегейни кайгаткан талантылыг кижи болгаш бизнесмен, кайгамчык угаанныг удуртукчу. Бистиң евразийжи клувувусче ону чалап тура, IT-технологияларда кончуг улуг өскерлиишкиннерни киирген кижини көрүп, дыңнаксаан, тыва форумнуң шөлдеринге ооң-биле дискуссия эрттириксээн муң хире аныяк российжилерниң күзелин дамчыткан мен» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. Удавас база Джек Ма Россияга лектор болуп бодунуң арга-мергежилинге өөредир боор дээрзинге Тываның Баштыңы идегээн. 
 Англи дылдың башкызы чораан Джек Ма интернет-садыглаашкын талазы-биле бодунуң компаниязын 1999 чылда 60 муң доллардан эгелээн. Онзагай бизнес-схема-биле Ма Alibaba компанияның ажалын тургузуп, садып алыкчылар тыварынга Кыдатта биче болгаш ортумак компанияларны бодунуң ажылынче хаара туткан. Амгы үеде Alibaba Group-туң капиталы 259 млрд. доллар чедип, интернет-коммерция адырында эң-не улуг холдинг апарган.
Немелде медээ: Англи дыл башкызы Джек Ма 15 чыл бурунгаар кадайы база 17 эжи-биле акшаларын окташкаш, Alibaba компанияны тургускан. Америк 60 муң доллар, бичежек кыдат бажыңда офистен эгелээн бизнес эгелээшкин ам электроннуг коммерция адырында делегейде эң-не улуг компания кылдыр санадыр. 2014 чылдың сентябрь 18-те Alibaba компания IPO эрттирерге ооң рынок өртээ $167,8 млрд. доллар болган. Бо хүнде компанияның саарылгазы Кыдатта электроннуг коммерция рыногунуң ниити эргилдезиниң 80 хуузун ээлээн. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга, 2017 чылда ниити садыглаашкындан саарылга 471 млрд. америк доллар чедер ужурлуг.

Возврат к списку