Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың энергетика адырының ажылдакчыларынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы республиканың энергетика адырының ажылдакчыларынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген 23.12.2022

Владислав Ховалыг республиканың энергетика адырының ажылдакчыларынга профессионал байырлалы-биле байырны чедирип, чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, аас-кежикти күзээн бижикти бодунуң блогунда арттырган. 

Губернатор национал экономиканың хөгжүлдезинге энергетиктерниң үлүүн демдеглеп, ам Тожу биле Кызыл хоорайже бедик вольтулуг чырык шугум тудары кирген Тываның инвестиция төлевилелдериниң энергия хандырылгазының комплекстиг планын боттандырар канчаар-даа аажок улуг даалга оларның мурнунда барын сагындырган.

Чурт берге үелерни эртип турзажок, Россияның удуртулгазының деткимчези-биле энергия хандырылгазының планынга быжыг саң-хөө дөстерин бо чылын алганын Владислав Ховалыг дыңнаткан. Дөзевилел-шинчилел ажылдары чоруп турар. Росчеткилерниң инвестиция программазы-биле «Кызылская» бажында кол подстанция чаартынып, республиканың хөгжүлдезинге немелде күчүнү бээр.

«Энергетика комплекизиниң ажылдакчылары чурттуң үлетпүр күчүзүн быжыглаарынга инфраструктураны мурнады хөгжүдериниң айтырыгларын шиитпирлеп, регионнарда амыдырал-хандырылгазының шынарын быжыглап, алдарлыг бүдүрүлгениң алдаржаан чаңчылдарын уламчылап, бистиң чуртувус делегейниң энергетика рыногунда лидерлериниң бирээзи-дир деп статузун бадыткап чоруур» - деп, Тываның Баштыңы байыр чедириишкининде бижээн.

Тываның чылыг-энергетика комплексизиниң адырын хөгжүдеринге улуг үлүг-хууну киирген ажылдакчыларны күрүне шаңналдары-биле шаңнаан.

Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин дараазында ажылдакчыларга тывыскан:
Дамдынчап Алексей Алексеевичиге – «ЧЭК 4 башкарыкчы компания» Тыва Республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң Хову-Аксы участогунуң котел дериг-херекселдериниң смена начальнигинге;
Иргит Антонина Тас-ооловнага – «ЧЭК 4 башкарыкчы компания» Тыва Республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң Ак-Довурак участогунуң турбина дериг-херекселдерин хынаар машинизинге;
Кызыл-тас Амур Валерийевичиге – «ЧЭК 4 башкарыкчы компания» Тыва Республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң Шагаан-Арыг участогунуң котел цегиниң начальнигинге;
Монгуш Шаннаан Ламажаповичиге – «Кызылдың ЧЭТ» акционерлиг ниитилелдиң оперативтиг-диспетчер албанының улуг диспетчеринге;
Сандакова Алла Кок-ооловнага – «ЧЭК 4 башкарыкчы компания» Тыва Республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң Шагаан-Арыг участогунуң химиктиг анализ инженеринге;
Туренко Ольга Валентиновнага – «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директорунуң ачы-дузалар күүседир база хөгжүдер оралакчызы;
Тюлюш Шолбан-Сылдыс Серенмеловичиге – «Кызылдың ЧЭТ» акционерлиг ниитилелдиң чылыг автоматиказы база хемчээлдер дериг-херекселдериниң цех начальнигинге;
Мизева Анастасия Сергеевнага – «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң «Тываэнергосбыт» бүдүрүлге салбырының электроэнергия садар килдизиниң начальнигинге;
Оюн Алдынай Игоревнага – «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң «Тываэнергосбыт» бүдүрүлге салбырының юридиктиг килдизиниң башкарыкчы специализинге.

Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле:
Борисенко Александр Дмитриевичини – «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң автотранспорт участогунуң 6-гы разрядтың автомобиль чолаачызын;
Гладкова Евгения Сергеевнаны – «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң бүдүрүлге салбырының директорун шаңнаан.


Возврат к списку