Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар

Кызылдың төп кудумчуларынга Ажыл-ишчи кижилерниң фоточуруктарын азар 29.04.2019
Апрель 27-ге чедир, Кызылдың төп кудумчуларында Социалистиг күш-ажылдың маадырларының, алдар-аттыг ажылдакчыларның, бүдүрүлгелерниң тергииннериниң, чурттакчылыг черлерниң хүндүлүг хамаатыларының фоточуруктарын аскан. 
Тываның Национал парыгынга “Куштар хүнү” деп акция апрель 28-ке чедир эрткен. Кызылдың уран чүүл колледжизинге “Частың болгаш күш-ажылдың поэзиязы” деп номнар делгелгези апрель 30-ге чедир үргүлчүлээр. Кызыл хоорайның школалары “Май бир – тайбыңның байырлалы”, “Май 1 байырлалының төөгүзү”, “Май 1 – Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы” деп класс шактарын эрттирер. К
ызылдың өөредилге албан черлери база ол ышкаш “Тиилелгениң салюду” бөлүк хемчеглерни эрттирер: дайын дугайында уран-чечен кинолар көргүскен кинолекторий, Тываның Национал музейинге “Тыва – шупту чүүлдү Тиилелгеге дээш!” залга темалыг экскурсия болур. Апрель 29 база 30 хүннеринде, Тываның тускай библиотеказы караа көрбес болгаш кулаа дыңнавастарга викторинаны эрттирер. 
Май 1-ге чедир Кызыл хоорай мэриязы биле Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы малчыннарның кажаазын коптарарынче чонну хара тудар. Ол-ла хонуктарда республиканың ажылчын организациялары шылгараңгай ажылдакчыларын, хоочуннарны болгаш эки коллективтерни шаңнап-мактаар. 
Тываның Культура яамызы.

Возврат к списку