Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы шериг чоруур назылыг аныяктар следунга киришкен

Тываның Баштыңы шериг чоруур назылыг аныяктар следунга киришкен 24.09.2018
Сентябрь 20-22 хүннеринде Тывага, шериг чоруур назылыг оолдарның II шериг-патриотчу следу болуп эрткен.  
ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы «Тыва – эрес-дидим чоруктуң девискээри» губернатор төлевилели-биле слетту организастап эрттирген. Каа-Хем бажында Бельбей деп тайга черге оолдарның чыыжы эрткен. Бо чылын шериг чоруур назылыг тыва оолдар-биле аңаа Енисейниң Сибири регионнардан – Хакасия база Красноярск крайдан үе-чергелери база киришкен. 
Оолдар шериг албанының эге билиглерин, тактиктиг болгаш чыскаал белеткелин, бирги эмчи дузазын көргүзериниң дүрүмнерин, боо-чепсекти ажыглаарын шиңгээткеннер. Чыыш үезинде айыыл-халап медициназының, ОБЯ-ның регион эргелелиниң ажылдакчылары, профессионал шериглер инструкторлаан. Алдар аттыг мөгелер, дүрүм чок оюннар киржикчилери болгаш тиилекчилери оолдарга хол тулчуушкунунга база дайынчы самбога мастер-класстарны берген. Армейжи даалга белеткелинге шыңгыы хыналдалар марш-бросокка, тыва хүрешке база ча адарынга болган. Дайынчы хөделиишкиннер база хамаарышпас дайыннар киржикчилери-биле ужуражылга аныяктарга уттундурбас сактыышкыннарны арттырган. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол шериг чоруур оолдарның лагеринге барып четкен. «Субботада, Бельбей деп черде, шериг-патриотчу лагерьге чордум. Чүс-чүс оолдар сээң чагыг-сөзүңнү боттарынга сиңирип алырынга белен, манаашкынныг көрүп олурар. Бистиң харыысалгавыс оон-на илдең – эреңгейлээр эргевис чок дээрзи. Армейжи, дайынчы байдалды нептередип эвес, а кижизидикчи утка-шынарлыг программаны ажылдап кылыр херек. Ол бүгүнү кады чедип алыр бис, бо удаада ээлчеглиг слетту эрттирип, амыдырал-чуртталга байдалын экижидер. Келир үениң күштүг болгаш кадык патриоттарын өстүрүп, кандыг-даа шаптараазыннарны сула салдынмайн ажып эрте бээр дидим болгаш төлептиг эр кижилерни хевирлээринге үнелиг арга-дуржулгазын сеткилинден үлежир күзелдиг бистиң десанчыларывыска, дайынчы хөделиишкиннерниң хоочуннарынга, ОБЖ башкыларынга четтиргеним илереттим» - деп, Тываның Баштыңы интернетке слет дугайында бодалын үлешкен.

Возврат к списку