Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Надежда Красная: «Тывага төрүттүнгенимге чоргаарланыр мен…»

Надежда Красная: «Тывага төрүттүнгенимге чоргаарланыр мен…» 12.09.2014

База бир кайгамчык өткүт үн сентябрь 8-те театрга чаңгыланган. Ол дээрге Россияның болгаш Тываның Улустуң артизи, Москваның күрүне филармониязының солизи Надежда Краснаяның күүселдези-дир. 

Концерт эгезинде ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак: «Бистиң Тыва биле Россияның демнежилгезиниң болгаш Кызыл хоорайның үндезилеттинип тургустунганының  100 чыл оюн демдеглеп эрттирип турарывыс, Силерниң салым-чолуңар-биле, Кызыл хоорайны удуртуп чораан ачаңарның ады-биле база сырый харылзаалыг байырлалдарывыста келгениңер дээш Тываның Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оолдуң болгаш бодумнуң өмүнээмден өөрүп четтиргенивисти илередир-дир бис. Силерге чоргаарланыр бис. Тывада Силер ышкаш салым-чаяанныг ыраажылар ам-даа төрүттүнмээн» — деп үнелээш, боодал чечекти Надежда Краснаяга сөңнээн.

Кызыл хоорайның баштыңының оралакчызы Аяс Лопсан аалчыларга байыр чедирбишаан, оларга «Кызыл хоорайның 100 чыл ою» медальдарны тывыскан.

Алдарлыг артистиң ырыларын хөгжүмде үдеп келген, ооң өөнүң ээзи, Тыва Республиканың уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, концертмейстер Вадим Федоровцев чылыг, чымчак сөстерге өөрүшкү-биле харыылаан:

— Бөгүн Силерге концерт көргүзери — биске улуг хүндүткел-дир. Ооң-биле чергелештир сагыш-сеткиливис дүвүреп, сүрээдеп-даа тур бис. Чүге дизе Надяга Тыва Республиканың орденин, а меңээ «Тыва Республиканың Культуразының алдарлыг ажылдакчызы»  атты тывыскан болгай.

Кызылга келири – биске улуг аас-кежик-тир. Силерниң-биле бир дөмей байырлап, найысылалдың чаарттынып, тудуг-сууру немежип,  сайзырап турарынга канчаар-даа аажок өөрүүр-дүр бис. Түр када  «Азия төвү» тураскаал чоогунда чурттап турар болгаш хем эриин байырлалдарга чедир каш-ла хонук иштинде тудупканын караавыс-биле көрүп, ол дээш сагыжывыс аарып турду. Ынчалза-даа тудугжулар, эр хейлер! Байырлалдарга чедир хем эриин, тураскаалды тудуп доозуптулар.

Зал долу көрүкчүлерни артистиң баштайгы ыры – Ростислав Кенденбильдиң «Чечен биле Белекмаа» деп композициязы  магадаткан. Дараазында ооң күүселдези делегей чергелиг классиктерниң даштыкы болгаш орус дылдарда чогаалдары-биле уламчылаан. Бодум хуумда Дамбаа Хүреш-оолдуң «Ынакшыл чокта чуртталга чок» деп ырызын дыка чарашсынып дыңнадым.


Возврат к списку