Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага медицина төвүн тударынга 1,9 млрд. рубльди тускайлаан

Тывага медицина төвүн тударынга 1,9 млрд. рубльди тускайлаан 01.02.2021
Кызылга хөй ажыл-чорудулгалыг эмнелге төвүнүң ийи тудуун тударынга 1,93 млрд. рубльди аңгылаан. РФ-тиң Чазааның даргазы Михаил Мишустин ындыг айтыышкынга атты салган.
200 олуттуг албан черинге анестезиология, эндоскопия, экстракорпоралдыг оксигенацияга херек амгы үениң бөлүк дериг-херекселдерин, компьютерлиг томографтарны, өкпе арыглап тындырар база УЗИ аппараттарны салыр. Аңаа коронавирустуг база халдавырлыг аарыгларлыг кижилерни эмнээр. 
Сентябрьда тудугнуң бирги чадазынче 1,69 млрд рубльди шилчидер. Россияның Президентизиниң даалгазы-биле Камгалал яамызы госпитальды тудар. 
 «Төптү Президентиниң даалгазы-биле тудар. Халдавырлыг аарыгларлыг, ооң иштинде коронавирустуг республика чурттакчылары эмчи дузазын аңаа дарый алыр» – деп, Михаил Мишустин Чазак хуралында демдеглээн. 
Республикада эпидемиологтуг байдал нарыыдай берзе, кадык камгалал системазында чүъктү эвээжедиринге, эмчи дузаларының шынарын бедидеринге ол шиитпир идигни бээр. 
 «РФ-тиң Президентизи Владимир Владимирович Путинниң база Сергей Кужугетович Шойгунуң дорт деткимчези биске кайы хире үнелиин билип тур мен. Ковидтиң ийиги чалгыында чүс-чүс кижилерниң амы-тынын камгалаан хөй ажыл-чорудулгалыг чаа эмнелге төвүн камгалал яамызының күжү-биле 78 хонук иштинде тудуп үндүрүпкен! Ынчан ол шиитпирни үениң аайы-биле, пандемияның ыйыдыышкыны-биле хүлээп алган турду. Бо хүнде байдал көңгүс өске, улуг айыыл чок деп болур. Ындыг болзажок, Россияның Чазаа эмнелге төвүнүң ийиги тудуун тударынга 1,93 млрд. рубльди бээр деп шиитпирлээн-дир, эштер. Бир ээлчегде-ле 300 кижи хүлээп алыр чаа поликлиника туттунар. Аңаа терапия, херелдиг база функционалдыг диагностика, физиотерапия база эмнээшкинниг күш-культура, хирургия салбырлары, эндоскопия кабинеди, инфекционист эмчиниң хүлээп алыышкын кабинеди (консультациялыг хүлээп алыышкын), централдыг стерилизация салбыры, албан база ажыл-агый өрээлдери турар. Бистиң кадрлар албанынга херек медээ-дир – специалистерден белеткеңер. Ажылдар-ла хөй, республикага ужу-бажы билдинмес митингилээр хире үевис шуут чок. Чаңгыс чер-чурттугларывыс Россияның Президентизиниң дорт деткимчезин көрүп, ону үнелеп чоруур. Бистиң ажы-төлүвүс чуртунга чоргаарланып, ооң чедиишкиннерин үнелеп чоруур кылдыр ындыг амыдыралды тутчуп, кызымак ажылдаар апаар бис» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда ооң дугайында бижээн.

Возврат к списку