Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы бүгү республикада объектилерже чылыгны бээрин негээн

Тываның Баштыңы бүгү республикада объектилерже чылыгны бээрин негээн 26.09.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада эрте сооп келгени-биле холбаштыр, төп одалга хандырылгалыг чурттакчылыг суурларже чылыгны кожарын айыткан.
 «Эртен (ред. Москвада) Чазак даргазының оралакчызы Д.Н. Козактың удуртканы келир чылдың бюджет политиказын сайгарган хуралга киржир мен. Республикада одалга сезонунче улуг кичээнгейни салырын коллегаларымдан диледим. Октябрьның бирги хонуктарында одалга сезону эгелээр ужурлуг Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Хову-Аксында чылыг хандырылгазын эрте сооп келгени-биле, эгелээни дээре» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.  
Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол телефон дамчыштыр оралакчыларынга чуртталга бажыңнарынче болгаш социал адырның объектилеринче чылыгның киргенин боттары хынап көөрүн чагаан. Муниципалдыг тургузуглардан медээлерни хүнде үш катап чыып, сайгарар.  
Кызылдың мэриязы бөгүн, азы сентябрь 26-да, хоорайның хөй квартиралыг бажыңнарын шуптузун чылыгга кожуптарын дыңнаткан. 
Дүүн, регион чазааның аппарат хуралында, сентябрь 14-тен бээр узамдыгып келген, бажыңнарже чылыгны киирер ужурлуг айтырыгны сайгарып чугаалашкан. Чамдык башкарыкчы компаниялар оларның ажыглалында хөй квартиралыг бажыңнарның одалга сезонунга чедир белеткевээниниң айтырыын ажылчын байдалга шиитпирлээр ужурлуг. 
Хоорайның мэриязы-биле Кызылдың ЧЭТ-и одалга сезонунга хөй квартиралыг чуртталга бажыңнарының чылыг системазын үнүп хынаанын, Кызылдың ЧЭТ сайтызы дыңнаткан. ЧАЭ-2, «Уют» БК база «Сервис» КХН организациялары ажылынга ээ-харыысалгалыг болганын демдеглээн. Олар күскү-кышкы үеге белениниң паспорттарын алган, оларга хамааржыр бажыңнарже чылыгны бир дугаарында кошкан. 
Хыналда «Тайга», «Чаян», «Сайзырал» башкарыкчы компаниялар база «Ангарский» ЧАЭ КХН кышка белеткелди саадатканын илереткен. Оларга сагындырыгларны берип, актыда айыттынган четпестерни чайладырын онааган. Чылыгны берген соонда, ол четпестерни дарый чок кылыр ужурлуг. 
Кызыл хоорайның чаңгыс аай дежурный-диспетчер кезээнче (23142 телефонче) кээп турар дыңнадыгларның саны сөөлгү үш хонукта көвүдээн. Агаар хенертен сооп келген болгаш, бажыңнарда база соок апарган. Чамдык башкарыкчы компаниялар телефоннарын тутпастаан. Күрүнениң чуртталга инспекциязы харыы бербейн олурупкан ТСЖ база УК-ларның ажылын хынаар ужурлуг. 
Хову-Аксы суурда одалга сезону сентябрь 18-те эгелээн болза, Ак-Довурак биле Шагаан-Арыгның чурттакчыларынга чылыг 28-те келир. Муниципалдыг тургузугларга чылыгны октябрьның баштайгы он хонуунда берип турган болза, ам эрте киирери ол.

Возврат к списку