Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ажыл - ижи - алдар - ады

Ажыл - ижи - алдар - ады 25.07.2013
Күш-ажылчы байыр-найыр үезинде ажыл-ишчи ат-сураа чон аразынга алгаан малчыннарның хөректеринге сандарап дүшкен Совет Эвилелиниң орден-хавыяазы чайнай бээр. Амгы үеде чок күрүнениң шаңналдарын хөрээнде кадап алгаш чоруурунга хоочуннар ынай-даа эгенмес, харын-даа мырыңай чоргаарланырлар. Чүге дээрге ук шаңналдар — оларның кызымак ажыл-ижиниң херечизи.

Мал ажыл-агыйын ТесХем кожуунга сайзырадырынга бодунуң улуг үлүг-хуузун киирген малчыннарның бирээзи — Иван Симчитович Данзурун. Бир эвес ол орден-медальдарын шуптузун кадаптар болза, олар ооң хөрээнге сыңышпас-даа, ынчангаш ол кол-кол шаңналдарын байырлал хүннеринде хөрээнге астып алыр. Иван Симчитович — Совет Эвилелиниң эң бедик шаңналы Ленин орденниң эдилекчизи. Оларга ам база бир бедик үнелиг шаңнал – Тыва Республиканың ордени Наадым хүннеринде немешкен. Тыва Республиканың көдээ ажыл-агыйының хөгжүлдезинге киирген улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда үре-түңнелдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың ордени-биле Тес-Хем кожууннуң күш-ажылдың хоочуну И.Данзурунну Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оолдуң Чарлыы-биле шаңнаан.

№ 83

Возврат к списку