Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Инвесторлар корпорацияның төлевилелинче инвестицияны салып, киржикчи болурунга беленин дыңнаткан

Инвесторлар корпорацияның төлевилелинче инвестицияны салып, киржикчи болурунга беленин дыңнаткан 07.12.2023

Дүүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг «Енисей Сибирин хөгжүдер корпорацияның» чиңгине директору Сергей Ладыженко-биле ужурашкан.

Бо чазын Красноярскиниң экономиктиг форумунуң үезинде, Тываның Садыг-үлетпүр палатазы база Тыва Республиканың Инвестиция хөгжүдер агентилели Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация-биле кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чарган турган.

Бо удаада ужуражылгага Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызының албан хүлээлгезин күүседип турар Олег Лукин биле Тыва Республиканың экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыды Айдыс Сат база киришкен.

Сергей Ладыженко социал-экономиктиг угланыышкынныг төлевилелдерни боттандырар дээш Тывада ажыл-агыйжы идепкей улгатканын онзалап айыткан. Сөөлгү чылдарда ажыл-агый чогудуп регионче чедип алыры чедингир база ажык апарган. Республиканың транспорт инфраструктуразын сайзырадып, аргыжылга оруктарын экижиткенинден база авиа аргыжылга хөгжээни-биле ону тайылбырлап болур. Республика орук-транспорт хөгжүлдезиниң шын угланыышкынынче киргенинге бадыткал ол.

Тываның Баштыңы Владислав ужуражылга үезинде, «Енисей Сибири» Сибирьниң үш регионунуң: Тываның, Красноярск крайның база Хакасияның инвестиция политиказын эң дээштиг ажыглаарынче кичээнгейни угландырган. Инвесторлар чаа туттунуп турар «Хандагайты» онза экономиктиг зонага улуг сонуургалдыг дээрзин Сергей Ладыженко дыңнаткан. Дыка хөй инвесторлар инвестицияны салып, киржикчи болурунга белениниң дугайында дыңнадыгларын бергенин ол чугаалаан.

Үш регионнуң мурнунда ам сорулга – кожа Моол биле Кыдатче экспорттуң база импорттуң хемчээлин көвүдедир. «Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация» үндезинниг чаа логистика шугумун тударын көрүп турар. Тыва Республиканы таварты Кыдатче автомобиль оруун хевирлээрин боттандырар сорулга-биле даштыкы партнерлар-биле чугаалажылгага бүгү күжениишкиннерни каттыштырарын ийи тала дугурушкан.

Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация чурттуң Президентизиниң Төп-Евразия демир-орук коридорунуң «тыва» вариантызын өөренип көрбүшаан, техниктиг-экономиктиг үндезинин санап белеткээр дээн даалгазынга каттыжып кирерин чугаалашкан.


Возврат к списку