Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Чазааның даргазы кааңнаашкындан когараан көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге дузалаар аргаларны тыварын дааскан

РФ-тиң Чазааның даргазы кааңнаашкындан когараан көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге дузалаар аргаларны тыварын дааскан   04.08.2015
 Россияның регионнарынга кааңнаашкынның чедирген когаралының чедирген түңү 7 млрд. рубль ажыг деп, РФ-тиң Чазааның баштыңы Дмитрий Медведев понедельникте дыңнаткан. 
  Эң-не когараан черлерге Волгоград, Саратов, Самара, Оренбург база Иркутск областары, Забайкалье край, Тыва, Бурятия, Калмыкия хамааржыр деп, ТАСС дамчыткан. 
 Чазак даргазы селектор хурал үезинде когараан көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге дуза көргүзериниң аргаларын боданырын дааскан. Ындыг болзажок, дүжүт ажаалдазының көргүзүглери эки дээрзин ол база демдеглээн. 
 РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев: «План езугаар ажаалданың шупту хемчеглери чоруп турар, бүгү шиитпирлер хүлээп алдынган, материал-техниктиг бааза хандыртынган, эрткен чылга деңнээрге техниканың байдалы эки, билдингир чылдагааннар-биле кывар-чаар чүүлдерниң өртээ өскен-даа болза, ооң курлавыры хөй».
 Бо чылын көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери 100 млн. тонна хире дүжүттү ажаап шыдаар деп, чазак даргазы Дмитрий Медведев чугаалаан. Ол дээрге «багай эвес көргүзүг».

Возврат к списку