Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хөй-ниитилел: Тываның Баштыңы элээн каш чылдарда бүгү Сибирьге солун төлевилелдерни идип үндүрген

Хөй-ниитилел: Тываның Баштыңы элээн каш чылдарда бүгү Сибирьге солун төлевилелдерни идип үндүрген 06.03.2018
Марттың 2-де Сибирь регионнарының губернаторлары Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының Чөвүлел даргазынга соңгаан. Тываның хөй-ниити төлээлери ол болуушкунга хамаарыштыр бодалын илереткен.  
Аяс Ондар, Хан кудар станцияның кол эмчизи:  
- Бистиң Баштывысты соңгаан шиитпир чүүлдүг. Шолбан Валерьевич элээн каш чылдар дургузунда бүгү Сибирьге солун төлевилелдерни идип үндүрген. Чижээ, "Енисей меридианы", Тыва таварты электроэнергияны экспорттаары, делегей чергелиг авиарейстер, хостуг каайлы болгаш өске-даа. СДРА-да Тываның Баштыңының даргалаашкыны кадык камгалалының сайзыралынга регионнар аразының кады ажылдажылгазын шапкынчыдып, эмчилер болгаш технологиялар-биле солчулганы тургузуп, бедик технологиялыг дузаның чедигирин чедип алыр боор. 
Денис Попугалов, М. Бухтуев аттыг Кызылдың 1 дугаар школазының башкызы, "Чылдың башкызы - 2018" конкурстуң муниципалдыг чадазының тиилекчизи:  
- Дыка харыысалгалыг болгаш чугула албан-дужаал, бистиң Баштыңывыс ону шыдаар. Россия дугайында чугаалаар мурнунда, бистиң чуртувустуң кол байлаа – Сибирь, ынчангаш кады экономиктиг харылзааларны быжыглап, хөгжүдер херек деп чугаалаары шын. Бистиң республикавыска дыка эки кадар-дыр, Баштыңывыс дыка шыырак болгаш төлептиг удуртукчу деп бадыткап турары ол. Бистиң республикавыс чечектелип, өске регионнар-биле харылзаалар улам хөгжүүрүн күзедим. Баштыңывыс ачызында ол болу бээр деп бодаар мен. 
Людмила Зудилова, Россия Федерациязының алдарлыг эмчизи, Тываның улустуң эмчизи: 
- "Сибирь дугуржулгазы" регионнар аразының ассоциация даргазынга Шолбан Валеревичини соңгаан дугайында медээ мени дыка өөрттү, бистиң эмчилер ниитилежилгези база өөрээн деп бодап тур мен. Ассоциацияның ажыл-чорудулгазы-биле кадык камгалалының каттышкан чөвүлелдерин бо-ла организастаар турдувус. Республика Баштыңы кадык камгалал албан черлериниң материал-техниктиг баазазын чаартырынга дыка хөй чүүлдерни кылган кижи. Федералдыг эрге-чагырганың деткимчези база ооң бодунуң дузазы-биле терапия корпузунуң тудуу ам доступ тур. Кадык камгалал адырынга Сибирьниң регионнарының кады ажылдажылгазы оон-даа быжыгарынга бүзүрээр мен. "Сибирь дугуржулгазы" – чүгле эмчилер, эртемденнер, эрге-чагырга төлээлериниң эвес, а бүдүн регионнарның салым-хуузун шиитпирлеп турар чер. Сибирьниң база Тываның сайзыралынга дээш Шолбан Валерьевичини ол албан-дужаалда томуйлаанын Тыва өөрүшкү-биле байырны чедирер деп бодаар мен.
Майгуль Кабимульдинова, Тыва Республиканың Аграрлыг лицей-интернадының орус дыл болгаш литература башкызы: 
- Бистиң республиканың баштыңы "Сибирь дугуржулгазы" ышкаш улуг организацияны удуртуп эгелээни эки. Ооң база Тываның алдар-адын хүлээп көргени ол. Шолбан Валерьевич ассоциацияны Сибирьниң, башкыларның база айтырыгларын шиитпирлээр шыңгыы структураже шилчидип, өскерлиишкинерни кылып эгелээринге идегедим. Ассоциация бистерге, башкыларга, Сибирьниң өске регионнары-биле мергежилдер сонуургалында харылзааны быжыглаар боор.

Возврат к списку