Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада сайыттарның, мэрлерниң база кожуун чагырга даргаларының ажылының шынарын чеже ажылчын олуттар ажытканындан үнелээр

Тывада сайыттарның, мэрлерниң база кожуун чагырга даргаларының ажылының шынарын чеже ажылчын олуттар ажытканындан үнелээр 08.02.2023

Тывада регионнуң күүсекчи эрге-чагырга органнары база тус чер бот-башкарылга удуртукчуларының ажылының шынарынга чаа негелдени киирген – оларның харыысалгазында адырларда база девискээрлеринде чурттакчы чонну ажылга хаара тутканының деңнели. Республика чазааның сайыттарынга, хоорайлар мэрлеринге база кожун чагырга баштыңнарынга демдекти чаа ажылчын олуттар база ажылче хаара туткан кижилер санындан көөр.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг аңаа ажыглаар хемчээлдиң даңзызын база удуртулганың шынарын санап үндүрериниң методиказын бадылаан чартыкка атты январь 30-де салган. Республиканың чурттакчыларын доктаамал болгаш төлептиг төлевирлиг ажыл-биле хандырары – бүгү деңнелде удуртукчуларның кол айтырыгларның бирээзи деп ол. Чаа рейтинг ол угланыышкында тускай угланыышкынныг болгаш доктаамал ажылды чорударынга немелде чүткүлдү берип, удуртукчуларның ону кылып турарынга боттуг демдекти салыр.
Даргаларның ажылынга үнелел бээрде, чүгле чаа ажылчын олуттар санын эвес, а чыл дургузунда ону ажыдып, кадагалап арттырганын база көөр. Тус чер чурттакчыларынга олут бүрүзү ажыктыг боорда, ажылдап турар кижи хоойлу езугаар шалыңын ап, орулгазындан үндүрүгнү база бюджеттен дашкаар фондуларже чогуур дадвырларын шилчиткен турары чугула.
Чаа ажылчын олутту ажыдарда яамы азы муниципалитет субсидия база грант кылдыр чеже акша киириштиргенин рейтингиге өөренип көөр. Тус чер бот-башкарылга органнарынга тургускан немелде критерийни тургускан – бизнестиң кол үндезини болур чаа ажылчын олуттарны ажыдарынга таарымчалыг байдалдарны тургузар дээш идепкейлиг киржилге.
Бадылаттынган методика-биле критерий бүрүзүнүң үре-түңнелинге 1 санны салыр: чаа ажылчын олут-ла дээш 1 сан. Эң үстүкү демдээ – 100 сан. Чыл дургузунда алган санының түңүнден удуртукчунуң ажылының шынарынга үнелелди үндүрер. 80-ден 100 – эң бедик, оон – ортумак, куду база чавыс дээш, демдек салдынар.


Возврат к списку