Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Адалар чөвүлели 10 чылдаанын демдеглээн

Тываның Адалар чөвүлели 10 чылдаанын демдеглээн 16.10.2023

Регионалдыг хөй-ниити организациязы юбилейлиг хүнүн демдеглээн байырлыг хуралга республиканың булуңнарындан делегаттар чыглып келген. Юбилейлиг съездиниң киржикчилери аныяк-өскенниң кижизидилгезиниң чугула айтырыгларын сайгарып, Чөвүлелдиң чаа удуртукчузун соңгуур шиитпирни үндүрген. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тыва чоннуң үндезин ужур-чаңчылдарын, мөзү-бүдүш үнелиг чүүлдерин хөгжүдүп-сайзырадырынга үре-түңнелдиг ажылы болгаш улуг үлүг-хуузу дээш хуралдың киржикчилеринге четтиргенин илереткен.
2011, 2012 чылдарда эрткен республиканың адалар шуулганнарының киржикчилери эр чоннуң күжениглерин каттыштыргаш, хөй-ниити шимчээшкинин эгелээр деп шиитпири хүлээп алган турган, а 2013 чылда эр чоннуң Чөвүлели тургустунган. Бөгүн шупту муниципалдыг тургузугларда болгаш школаларда Чөвүлелдиң үүрлери ажылдап, ооң составынче республикада хүндүткелдиг кижилери: билдингир мөгелер, артистер, эртемденнер, аныяк лидерлер, хөй-ниити ажылдакчылары кирип турар. Чөвүлел кежигүннери профилактика хемчеглеринде киржип, амыдыралдың берге байдалында өг-бүлелерни база хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни шефте ап, өг-бүлениң үнелиг чүүлдерин болгаш ужур-чаңчылдарын камгалаарынче угланган акциялар болгаш чырыыдышкын хуралдарын эрттирип, амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдап чоруур.
Көскү күрүне болгаш хөй-ниити ажылдакчызы Хонук-оол Монгуш каттыжыышкынның ажылын он чыл удурткан. Күрүне органнарынга, хөй-ниити организацияларынга ажылдаан улуг арга-дуржулгалыг Сайдаш Монгуш Чөвүлелдиң чаа удуртукчузунда соңгуткан. Ол Элээр күштер эвилели регионалдыг организацияның даргазы болуп турар. Адалар чөвүлелиниң чаа лидери Тыва Респбликага Элээр чорук хүнүн киирер дугайында баш бурунгаар чүүлдүг деп көрген саналды республиканың удуртулгазынче саналдап кииргенин чарлаан.
Чазак Даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар республика Баштыңының өмүнээзинден юбилейлиг чөвүлелдиң киржикчилеринге ниитилелде, ылаңгыя бичии суурларда, социал чидиг айтырыгларны шиитпирлээринге организацияның боттуг ролюн онзалап айыткан.
Оралакчы дарга Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиктерин республиканың хөй ажы-төлдүг адаларынга тывыскан. Мөңгүн-Тайга кожуундан дөрт ажы-төлдүг ада Хеймер-оол Салчакка, Улуг-Хем кожуундан беш ажы-төлдүг ада Маадыр Сурунчапка, Чөн-Хемчик кожуундан он ийи ажы-төлдү ада Херел Шагжыга, Чаа-Хөлден беш ажы-төлдүг ада Сергей Дамбага өг-бүле институдун быжыглааны база өг-бүлениң үнедиг чүүлдерин суртаалдап чорууру дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин чарлаан.
Чурттуң президентизиниң чарлыы-биле октябрьның үшкү улуг-хүнүнде чылдың-на демдеглеп эрттирип турары Ада хүннүң бүдүүзүнде, Тываның Адалар болгаш эрлер чөвүлелиниң юбилейлиг хуралы болуп эрткен. Бүгү республиканың эр кижилериниң съездизи байырлыг хүнге тураскааткан ээлчеглиг хемчег-биле ажыттынган. Республиканың Адалар хүнүнүң программазында культура-массалыг, спортчу, патриотчу база социал-профилактиктиг хемчеглер кирген. ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының Интернет курлавырында ооң планы-биле тодаргай таныжып болур.


Возврат к списку