Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Президентиниң культурлуг инициативалар фондузунуң тускай конкурузунга Тывадан тускай шериг операциязының киржикчилерин деткээн төлевилелдер тиилээн

Президентиниң культурлуг инициативалар фондузунуң тускай конкурузунга Тывадан тускай шериг операциязының киржикчилерин деткээн төлевилелдер тиилээн 03.10.2023

Президентиниң культурлуг инициативалар фондузу 2023 чылда культура, уран чүүл, креативтиг (чогаадыкчы) инициативалар адырында бирги тускай конкурстуң түңнелдерин үндүрген. 

Россияның 85 регионундан үш муң ажыг чагыглар конкурсче кирген, экспертизаның түңнелин 3018 төлевилел эрткен. Эксперт комиссиязы Тыва Республикадан – "Воины Тувы – потомки "Черной смерти". Вечная слава и вечная память!" база «МуZыка о СVОих» деп ийи төлевилелди деткээн. Бо ийи төлевилел тускай шериг операциязының киржикчилерин деткииринче угланган.

Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг төлевилелдерниң авторлары боттарының идеяларын боттандырарынга күрүне деткимчезин алыр эргени чаалап алганынга байырын чедирип, “бистиң хөй националдыг Россиявыстың чаңгыс демин быжыглаарынче угланган улуг күчүлүг хөй-ниити болгаш хамааты иницативаларын боттандырар арганы бергени” дээш Президент фондузунга четтиргенин илереткен.

"Воины Тувы - потомки "Черной смерти". Вечная слава и вечная память!" төлевилелди конкурстуң «Россияның маадырларынга болгаш чедиишкиннеринге чоргаарланыр бис» деп угланыышкынынга киришкеш, 80,5 баллды алган. Тускай шериг операциязынга мөчээн Тывадан дайынчыларның адын мөңгежидери – төлевилелдиң сорулгазы. Төлевилелдиң авторлары, «Тувиночка» сеткүүлдүң редакциязы ТШО-га мөчээн дайынчыларның дугайында информастыг-биография материалдарын салыр веб-сайтыны тургузар.

Төлевилелдиң удуртукчузу, сеткүүлдүң кол редактору Роланда Санданның бодалы-биле алырга, ТШО-га мөчээн тыва дайынчыларның өг-бүлезиниң, ада-иезиниң болгаш ниитилелдиң – тускай бөлүктүң негелделеринге харыылаар ниитилел ужур-дузалыг төлевилел болур: «Дайынчыларывыстың аттарын болгаш оларның маадырлыг чоруун ниитилелге тураскаалга арттырары кижилерни чүгле каттыштырар эвес, а езулуг патриот, Төрээн чурттуң мурнунга ыдык хүлээлге деп билиишкинни угаадыр аргалыг» - деп кол редактор демдеглээн.

«МуZыка о СVОих»деп ийиги төлевилелдиң авторлары – «Саяннар» ыры болгаш танцы ансамблиниң хоочуннар төвүнүң кежигүннериниң бодалы-биле, ТШО дугайында мастер-класстар, хөгжүм лекторийлери, чаа ырылар, бот-тывынгыр уран чүүл фестивалын организастаары, Кызылга гала-концертти эрттирери – ТШО-да киржип турар чаңгыс чер чурттугларывысты алгап деткииринче талантылыг кижилерни эвилелдээр.

Президентиниң культурлуг инициативалар фондузу Тыва Республиканың тиилекчи төлевилелдерин боттандырарынче 5 ажыг млн рубльди тускайлаан.

2023 чылдың июнь 21-ден июль 12-ге чедир Президентиниң культурлуг инициативалар фондузунуң тускай конкурузу «Гордимся героями и достижениями России», «Победа будет за нами!», «Сила согласия», «Новые возможности», «Народное единство» деп элээн каш угланыышкыннарга эрткенин сагындыраал.

Россияның 73 регионундан 303 төлевилел конкурстуң түңнели-биле күрүне деткимчезин алыр, грант акшаландырыышкынының ниити түңү - 1 млрд ажыг рубль.

Возврат к списку