Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Дневник.ру» IT-компания школаларга чаңгыс аай чурагай шөлүн кылырын Тывага сүмелээн

«Дневник.ру» IT-компания школаларга чаңгыс аай чурагай шөлүн кылырын Тывага сүмелээн 13.09.2023

«Дневник.ру» компанияның күрүне-хуу кады эштежилге негелдези-биле, республикага чурагайлыг өөредилге шөлүн ажылдадыр дугайында инициативазын Тываның Чазаа өөренип көрген. Өөредилге чорудуунуң кол киржикчилеринге, азы башкыларга, өөреникчилерге база оларның ада-иелеринге чаңгыс аай четкини тургузуп, өөредилге албан черлериниң ажылын автоматчыдары – төлевилелдиң утказы.
Электроннуг дневниктер болгаш журналдарны долдурары, күрүне болгаш муниципалдыг өөредилге ачы-дузаларын электроннуг хевирге көргүзери дээн ышкаш сервистер системаже кирген. Чижээ, ооң дузазы-биле уругну школаже азы уруглар садынче ырактан бижиттирип ап болур. Ук шөлчүгешти ажыглалче киирери өөредилге секторунда чурагайның дең эвес чоруукту чайладыр. Ол хүнде-ле (чайгы айларны албаска), Тываның эң идепкейлиг 4,2 муң ажыглакчыларын хандырар.
Төлевилел күүселдези болгаш үделгезиниң шупту чарыгдалдарын компания бодунга алыр болганы-биле, «Дневник.ру» КХН-ниң саналы республикага таарымчалыг. Баш бурунгаар санаашкыннардан көөрге, ол 10,2 млн ажыг рубль-дир. Өзек ачы-дузалар школаларга, башкыларга, өөреникчилерге болгаш ада-иелерге халас-даа болза, инвестор төлевирлиг сервистерни, чижээ, уругнуң кайда чоруурун тодарадыр GPS-трекерлиг мобильдиг капсырылганы немей киирип, орулганы алыр планныг.
Республиканың Чазаа «Дневник.ру»-нуң кады ажылдажылга дугайында саналын хүлээп алган. Чурагайлыг өөредилге шөлүн ажыглалче киирер талазы-биле ажылдарны кылырынга садыглаашкынны эрттирер дугайында медээни интернетке салыр даалганы Өөредилге яамызы алган. Бир эвес 45 хонук дургузунда «Дневник.ру» компанияга адааннажыкчы тывылбас болза, ук төлевилелди боттандырарының дугайында керээни ооң-биле чарар.


Возврат к списку