Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Байырлал хүннеринде айыыл чок байдалды тургузар дээш

Байырлал хүннеринде айыыл чок байдалды тургузар дээш 27.04.2024

ТР-ниң Чазаанга терроризмге удур комиссияның болгаш оперативтиг штабтың каттышкан хуралы Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле болуп эрткен. Хуралга терроризмге удур комиссияның кежигүннери, ИХЯ-ның, ОБЯ-ның, ФСБ-ниң, Росгвардияның, прокуратураның, яамыларның болгаш ведомстволарның, Кызылдың мэриязының төлээлери киришкен.

Май айларда байырлалдарның үезинде айыыл чок байдалды тургузары-биле республиканың чылыг-энергетика комплекизинге, хөй-ниити аргыжылганың транспортунга айыыл чок чоруктуң хемчеглерин канчаар ап чорударын терроризмге удур комиссияның болгаш оперативтиг штабтың кежигүннери сайгарып чугаалашкан.

“Май бирге биле Улуг Тиилелге хүнүнге тураскааткан байырлалга белеткел болгаш ниитилел-политиктиг хемчеглерни эрттирип турар үеде айыыл чок чорукту хандырарының немелде хемчеглерин ап чорударын федералдыг эрге-чагырганың регионда органнарның болгаш тус чер эрге-чагырганың төлээлери-биле шыңгыы сайгарып чугаалаштывыс” – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн.

Байырлал хүннеринде хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаарынга, чурттакчы чоннуң айыыл чогун хандырарынга иштики херектер органнарының 1200 ажылдакчызын болгаш дружинниктерни, Росгвардияның 60 дайынчызын хаара тударын Тыва Республика талазы-биле иштики херектер сайыдының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Алексей Кежватов дыңнаткан. Автооруктарга айыыл чок чорукту хандырар, автомобиль озал-ондаан болдурбазы-биле байырлал хүннеринде ажылдаар орук-патруль албанының ажылдакчыларының санын 20 хууга көвүдедир шиитпир хүлээп алдынган.

Май байырлалдарының хүннеринде тус чер бот-башкарылга эрге-чагыргазының харыысалгалыг ажылдакчыларының дежурныйлаашкынын улам шыңгыырадырын РФ-тиң Айыыл чогунуң федералдыг албанының Тывада органнарының төлээлери саналдаан.

Байырлал хүннеринде хөй кижилер чыглыр черлерге өрттерни болдурбазының хемчеглерин баш бурунгаар чорутканын, өртке удур албан черлериниң ажылдакчылары байырлал хүннеринде шыңгыы ажылдаарынга белеткенип турарын ОБЯ-ның Тывада кол эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы Валерий Шыырап дыңнаткан.

Хөй-ниити аргыжылга транспортунда чолаачылар болгаш кондукторлар озал-ондактыг байдалдарда канчаар хөделириниң белеткелин доктаамал эрттирип турарын транспорт болгаш орук ажыл-агый сайыды Шораан Чыргал-оол илеткээн.

Терроризмге удур комиссияның болгаш оперативтиг штабтың каттышкан хуралынга май айда байырлалдар үезинде айыыл чок чорукту хандырарының хемчеглерин улам күштелдирериниң чугулазын демдеглээн.


Возврат к списку