Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эртемденнерге грант шаңналдарны тывыскан

Эртемденнерге грант шаңналдарны тывыскан 28.03.2013
2012 чылда эртем ажылдары дээш Тыва Республиканың Баштыңының шаңналының лауреаттарының болгаш Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын алыр дээш конкурстуң тиилекчилериниң даңзызын Чазак комиссиязының даргазының оралакчызы өөредилге болгаш эртем сайыды Каадыр-оол Бичелдей Чазакка киирген.
  Лауреаттарның болгаш грантылар алыкчыларының даңзызын Чазакка киирип тура:
— комиссияга киирип турар төлевилелдерниң болгаш эртем ажылдарының саны чылдан чылче көвүдеп олурар. Бистиң республикавыска херек кырында ажыктыг бооп болур эртем ажылдарының авторларын комиссия деткээн – деп, Каадыр-оол Бичелдей демдеглээн.
  Биология эртемнериниң кандидады, Тываның Күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң деканы Валентина Жуланова биле биология эртемнериниң доктору, Красноярскиниң Күрүне университединиң хөрзүн болгаш агрохимия кафедразының эргелекчизи Валентина Чупрова Тываның хөрзүнүн, ооң онзагай шынарларын шинчилээннер.
   Медицина эртемнериниң доктору, Томскиниң курортология болгаш физиотерапия эртем-шинчилел институдунуң терапия салбырының эртем удуртукчузу Ирина Смирнова, Томскиниң политехниктиг университединиң «Суг» деп эртем-бүдүрүлге төвүнүң директору Юлия Копылова, тыва эртемден Кара-кыс Аракчаа олар «Чойган аржаан – Тываның эм-дом эртинези» деп эртем-шинчилел ажылының авторлары болганнар. Yстүнде ады үнген болгаш өске-даа лауреаттарга кижи бүрүзүнге 40 муң рубль шаңналды тудускан.
  2012-2013 чылдарда Тыва Республиканың Баштыңының грантыларын алыр дээш конкурска 25 чагыгны киирген. 10 аныяк эртемденнер грантыларны алыр эргелиг болганнар.
  Тываның Күрүне университединден Буян Монгуш Кызыл хоорайга хүн энергиязын ажыглап болурун шинчилеп көөр. Аныяк эртемден Айрат Кууларның эртем ажылының темазы – «Казымал байлаан шиңгээдип ап эгелээн Кызыл-Таштыгда агаар-бойдус камгалалы». Тываның Күрүне университединиң аспирантылары Сылдысмаа Иргит биле Суйзана Душкун-оол Тывада тевени болгаш ивини азырап өстүрүп турарының онзагай биологтуг байдалдарын шинчилээрлер.

Возврат к списку