Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чурттуң чыынды командаларында бодунуң төлээлерин Тыва көвүдеткен

20.10.2015
 Россияның чыынды командазы дээш ойнап турар тыва спортчуларның саны 62 турганындан 64 четкен деп, эрткен неделяда, Тываның Чазаанга кылган республикада спорт болгаш күш-культура хөгжүлдезинде чедиишкиннер дугайында илеткелде демдеглээн. ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт яамызының дыңнадыы-биле, Тываның спортчулары аңгы-аңгы маргылдааларга 255 хууда база 4 ниити команда медальдарын чаалап алган. Оларның 91-и – алдын, 64-ү – мөңгүн, 104-ү – хүлер медальдар. 2012 чыл-биле деңнээрге шаңналдарның саны 47 хуу өскен. Республиканың спортчу школаларының кижизидикчилери ча адар, хостуг хүреш, дзюдо, бокс болгаш кикбоксинг дээн ышкаш спорттуң хевирлеринге национал чыынды командаларның кежигүннери болган. 
  Улуг спортка чедиишкиннерниң көвүдээни республикада массалыг спорт биле күш-культура шимчээшкининиң калбарганында деп, яамының специалистери санап турар. Тывада спорттуң аңгы-аңгы хевирлери болгаш күш-культура-биле доктаамал белеткенип турар кижилерниң саны чурттакчы чоннуң 25,9 хуузу турганындан 32,9 хуу четкен. Бо хүнде регионда спорт-биле идепкейлиг белеткенип турар кижилерниң саны 93 муң, оларның чартыындан хөйү 14 харга чедир оолдар, уруглар. Көдээ черлерде спортка массалыг киржилге идепкейжээн. Спортчуларның саны болгаш спортка ынактарның саны-биле Өвүр кожуун хамыкты мурнап, чурттакчы чоннуң 69 хуузу күш-культура болгаш спортта хаара туттунган. Ийиги черде Бай-Тайга кожуун (57,6), үшкү черде – Чеди-Хөл (57,3). 
 Спортче хөй кижини хаара тударынга бир кол барымдаа – чаа спорт залдарын, стадионнарны болгаш өске-даа тудугларны тутканы болур. Сөөлгү үш чылда ындыг тудуглар-биле республика 36,5 хуу немей хандыртынган. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелекчи саналы-биле 2013 чылдан бээр «Спортту – бажыңнар чоогунче» губернатор төлевилели калбарган. Ийи чылдың дургузунда ол төлевилелдиң чорудуу-биле көдээ суурларда 6 стадионну тудуп, эде чаарткан, күш-дамыр сайзырадырынга чугула 364 ажык спортчу шөлдерни туткан, Эрзин суурда чаа стадионну база Кызыл хоорайда скейт-паркты ажыткан. 
 Чурттакчы чонну, ооң аразында студентилерни болгаш инвалидтерни спортче ам-даа хаара тудары - яамының планында.

Возврат к списку