Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бизнеске эптиг болдурары-биле нормативтиг эрге-хоойлу актыларын үнелээр кылдыр Тываның сайгарлыкчыларын чалаан

Бизнеске эптиг болдурары-биле нормативтиг эрге-хоойлу актыларын үнелээр кылдыр Тываның сайгарлыкчыларын чалаан 19.10.2015
 Тывада сайгарлыкчыларны деткииринге хамаарышкан нормативтиг эрге-хоойлу актыларынга экспертиза чорудары-биле ажык-чарлыг консультациялар эгелээн. Агроүлетпүр комплекизин хөгжүдеринге күрүне деткимчезин бээриниң чурумун база биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту хөгжүдер талазы-биле ТР-ниң Чазаанда чөвүлелди тургузарын бадылаан чазактың доктаалдарын бирги ээлчегде сайгарып эгелээн. Тываның экономика сайыды Елена Каратаеваның чугаалап турары-биле, экспертизаның кол сорулгазы — сайгарлыкчы болгаш инвестиция ажыл-чорудулгазынга үндезин чокка шаптараазыннарны тургузуп турар чурумнарны илередип, сайгарлыкчы чорукка бөдүүнчүткен байдалдарны тургузарынга боттарының санал-оналын киирери болур. 
 Амгы үеде күштүг актылар экспертизазынга күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур. Сайгарлыкчыларга эптиг болуру-биле Тываның Экономика яамызының mert.tuva.ru албан езузунуң сайтызында «Таарыштырар салдарга үнелел» кезекти ажыткан. Ында сайгарылгада кирген нормативтиг эрге-хоойлу актыларын, тускай майыктың айтырыгларлыг хуудустарын салган. Күрүне деткимчезин алыр дээш сайгарлыкчы ажыл-чорудулгазында кандыг бергедээшкиннерни эрткенин база бизнести чорударынга кандыг документилерниң регламент чурумнары таарымча чок болгаш шаптыктап турарын сайгарылганың киржикчизи айтып бижиир. Азы санал-оналын электроннуг болгаш анаа почта-биле чорудуп болур. 
 Кирген санал-оналдарга даянгаш, чөптүг түңнелди үндүрүп база тодаргай актыда илереттинген четпестерни чайладыр дээш, ажылдап кылган талага сүмелерни бээрин, яамының специалистери аазап турар. Сайгарлыкчыларның шииткелинче кирген «Агроүлетпүр комплекизин хөгжүдеринге күрүне деткимчезин бээриниң чурумун бадылаарының дугайында» база «ТР-ниң Чазаанда биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту хөгжүдеринге деткимче көргүзер талазы-биле чөвүлелди тургузарының дугайында» чазактың ийи доктаалынга ажык экспертиза ноябрь 9-ка чедир уламчылаар.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чарлыы езугаар, республика территориязынга Инвестиция стандартын тургузары-биле, эрге-чагырганың хоойлужудулга болгаш өске-даа документилеринге ажык-чарлыг үнелелди бээр кылдыр кииргенин сагындыраал. Ындыг экспертизалар күрүнениң талазындан эмин эрттир хөй негелделер тургускан болгаш бизнести хөгжүдеринге шаптыктап турар адырны илередиринге дузалаар.

Возврат к списку