Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 2020 чылда 1200 өг-бүле үш хар чедир назылыг үшкү база дараазында уругларынга төлевирлерни алыр

Тывада 2020 чылда  1200 өг-бүле үш хар чедир назылыг  үшкү база дараазында уругларынга төлевирлерни алыр 05.06.2020
Тываның Күш-ажыл яамызы чурттакчы чонну болгаш ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир хемчеглер дыңнадыын массалыг информация чепсектеринге берген. Үштен чеди харга чедир назылыг ажы-төлдүг өг-бүлелерге ай санының пособиезин берип эгелээн. Өг-бүлениң кежигүн бүрүзүнге амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинге четпес орулгалыг өг-бүлелер ол пособиеже кордап болур. 
3-ден 7 хар чедир назылыг уругларынга пособие дээш бөгүнде 10128 билдириишкин социал камгалал органнары, МФЦ база күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр кирген. Пособияниң хемчээли 5661 рубль. Бо айның 29-ка чедир төлевирлерни чорудар. Ниитизи-биле 14309 билдириишкин кирер ужурлуг деп, яамы санап турар. 
3 хар чедир назылыг үшкү болгаш дараазында ажы-төлге пособиелерни январь 1-ден берип эгелээн. Тывада ындыг уруглар саны - 1283. Бо хүнге чедир 567 ада-ие ол төлевирлер дээш билдириишкинни киирген. Пособияның түңү - 11 322 рубль. Социал камгалал органнары ниитизи-биле 2 млн. 600 муң рубльди бөгүнге чедир төлээн.  
Май 29-туң хүнү-биле алырга, республикада ажылчоктарның саны 14408 кижи болган. Оларның 8578-зи 2100 рубль хемчээлдиг пособиени ап турар. 1783 кижи пособиениң эң үстүкү хемчээли 16702 рубльди ап турар.  
Оон аңгыда, март 1 соонда орулга алыр дөзү чок арткан хамаатылардан кирген билдириишкиннерни көрүп турар. Олар назы четпээн уруг санынга-ла 3 муң рубль хемчээлдиг пособиени апрель, май база июньда алырлар. Бөгүнде чонну ажылга хаара тудар төптерже назы четпээн 2123 уругларлыг 778 хамааты дузаламчы дилээн бижиктерни киирген. Оларже 5 млн. 148 муң рубль түңнүг акшаны шилчиткен.  
РФ-тиң Президентизи майда чурттакчы чонну деткиир немелде хемчеглерни хүлээп алганын сагындыраал. Март 1 соонда ажылын чидирген хамаатыларның алыр пособиезин октябрь 1-ге чедир узаткан. 
Ийиде, чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптер учедунда шупту хамаатылар назы четпээн ажы-төлүнге үш муң рубльдиң пособиезин алыр. 
Үште, ажыл чоктарның кудуку пособиезин үш катап өстүрген. Тывада ам ооң түңү 6300 рубль, ону 8345 кижи алыр. 
Дөртте, 1,5 хар чедир уруг азырап олурар ажылдавайн турар ада-иелерге пособиени 2 катап көвүдеткен. Республикада ооң кудуку хемчээли 4 муң хире рубль болур.

Возврат к списку