Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия Федерациязының Айыыл чок чорук чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга Тиилелге хүнү-биле байырын чедирген

Россия Федерациязының Айыыл чок чорук чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга Тиилелге хүнү-биле байырын чедирген 09.05.2024

Россияның Айыыл чок чорук чөвүлелиниң даргазының оралакчызы Дмитрий Медведевтиң Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның адынче чоруткан байыр чедириишкининде мынча деп бижээн:

Хүндүлүг Владислав Товарищтайович!

Тиилелге хүнү-биле сеткилим ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер.

Майның 9-зу – онзагай, ыдыктыг байырлал. Үелер эртсе-даа, амгы салгал фашизмден делегейни хостап, кижи төрелгетенге хостуг болгаш тургузукчу хөгжүлдеже орукту ажыткан кижилер-биле тудуш харылзааны ам-даа эскерип чоруур. Бистиң өндүр улуг өгбелеривистиң амыдырал чуртталгазы – дидим болгаш туруштуг, күштүг хей-аттың, Төрээн чуртка кызыгаар чок ынакшылдың үлегер-чижээ бооп чоруур.

Бөгүн бис олар-биле чаңгыс одуругда, оларның херээн чоргаарал-биле уламчылап чор бис. Россияның болгаш ооң хамаатыларның айыыл чок чоруунче семеп келген каржы болгаш айыылдыг дайзын-биле туржуп чор бис. Оларга төлептиг согугну берип, бүзүрелдиг тиилелгени чедип алыры – бистиң ыдыктыг хүлээлгевис.

Ада-чурттуң чаагай чоруу дээш күш-ажылыңарга чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды болгаш бүгүдеге чүгле эки чүүлдерни күзедим.


Возврат к списку