Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Россети» Тываның энергокомплекс хөгжүлдезинче инвестицияларны көвүдедир

«Россети» Тываның энергокомплекс хөгжүлдезинче инвестицияларны көвүдедир 08.02.2024

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг база «Россети» ПАН-ның чиңгине директору Андрей Рюмин республика найысылалын чырык энергиязы-биле хандырып турар, амгы үеде эде септелгеде «Кызылская» 220 кВ подстанцияга чораан.

Эде чаартылгалар соонда объектиниң күчүзү ийи катап улгадып – 330 МВА чедип, чаа хереглекчилерни база кожуптар. Республика девискээринде үлетпүр болгаш социал адырда чырык хандырылгазының инвестиция төлевилелдериниң комплекстиг планы езугаар ажылдар чоруп турар. ТР-ниң Чазаанга ужуражылга үезинде, ийи тала Комплекстиг план боттаныышкынының дараазында ажыл чорудуун чугаалашкан.

2021 чылда РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Александр Новактың бадылааны Комплекстиг планның хемчеглери кожа регионнар – Хакас Республика биле Красноярск крайның мурнуу чүгүнде база чоруп турар. Ниитизи-биле 705 км магистралдыг чырык шугумун тудуп, 1370 МВА трансформатор күчүзү ажыглалче киирер.
Алдын чыдынын база полиметалл рудаларын арыглаар Ак-Сугнуң, Кызыл-Таштының база Кара-Белдирниң даг-болбаазырадылга комбинаттарын чырык-биле хандырары – кол хемчеглер. Регионнуң соңгу-чөөн база мурнуу чүгүнге чаа хандырылга төптериниң тудуглары планнаттынган.

«Республикага чаа энергетика төлевилели-ле дээрге – экономика хөгжүлдезиниң магадылалы-дыр. Тывада ажыктыг казымалдар шиңгээдир улуг инвестиция төлевилелдери эгелеп, комплекстиг чуртталга кварталдарының тудуу шапкынчаан. Регион хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының күүселдезин уламчылап, аңгы-аңгы адырларда чоокта чаа туткан бүдүрүлгелер күчүзүн улгаттырып турар бис. Тываны таварты Россия – Моол – Кыдат транспорт коридорун тударының айтырыы амгы үеде сайгарылгада чоруп турар. «Россети» ПАН-ның удуртулгазындан деткимче чокта, республика девискээринге ындыг төлевилелдерни боттандырары болдунмас» – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

«Россети» ПАН-ның чиңгине директору Андрей Рюмин 2023 чылда «Россети» бөлүк 19,4 млрд рубльге республиканың чырык четки ажыл-агыйын модернизастап, хөгжүткенин дыңнаткан. 2024 чылда ол көргүзүгнү 25 млрд рубль чедир көвүдедири планнаттынган.
«Бөгүн «Россети» бөлүктүң инвестиция программазының мурнады боттандырар угланыышкынының бирээзинде Тыва хамааржыр. Чаа четки инфраструктуразы даг-болбаазырадылгазының стратегтиг кол комбинаттарын ажылдадырын хандырып, «Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилел-биле Кызыл агломерациязының чырык-биле хандырылгазын магадылаар» – деп, Андрей Рюмин чугаалаан.


Возврат к списку