Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывага уруглар эмнелгезин тудар

«Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывага уруглар эмнелгезин тудар  23.02.2022 Тываның Кадык камгалал яамызы 150 оруннуг республиканың уругларның эмнелге тудуунуң эмчи-техниктиг ажылын кылгаш, Россияның Кадык камгалал яамызындан чөпшээрелди алган. Документини ажылдап кылыр акша-хөреңгини «Кадык камгалалы» национал төлевилелинден тускайлаан. Ведомство 500 млн рубль деткимчези-биле бир хемчегни ынчаар боттандырар. «Кадык камгалалы» национал төлевилели элээн каш угланыышкыннарлыг – бирги эмчи-санитар дузазын көргүзер системаны хөгжүдери, хан-дамыр болгаш ыжык аарыглары-биле демисежири, уруглар кадык камгалалын хөгжүдери база кадык камгалалында чаңгыс аай чурагайлыг шөлдү тургузары. Бо угланыышкыннарда тус-тузунда регион программаларын ажылдап кылган. Эрткен чылдың сентябрьда национал төлевилел чорудуу-биле туткан, аарыг кижилерниң бирги шинчилгезин кылырынга көжүп чоруур 18 ФАП-ты кожууннарның эмнелге организацияларынче дамчыткан. Чүгле үш ай дургузунда көжүп чоруур эмнелге пунктулары 3013 кижиге бирги эмчи дузазын көргүскен. КамАЗ маркалыг үш автомобильде дерээн, хөрек тырттырар ийи чурагайлыг аппарат база бир маммография аппарады чурттакчы чонну калбаа-биле шинчиир акцияда киржип, кожууннарны кезип турар. Хан-дамыр аарыглары-биле демисежир дээш, 2021 чылда сес санныг амгы үениң дериг-херекселин саткаш, баш мээзинде турупкан ханнарны база ыжыктарны ап кааптар тос кезиишкинни кылган. Аар кезиишкиннер эрткен кижилерниң реабилитациязын экижидеринге аар өртектиг дөрт тренажерлер дээштиг салдарны чедирген. Республиканың онкология диспансери «Ыжык аарыглары-биле демисел» төлевилел-биле үш эмчи дериг-херекселдерин немей алган, ам диспансерге-ле маммографияны эртип, иштики органнарны шинчиледир аргалыг апарган. Перинатология, неонатология база педиатрия адырындан тос эмчи уруглар кадыкшылы төлевилел-биле чаа дериттинген симуляция төптеринге өөредилгени эрткен. 2021 чылда Тываның эмнелге организациялары «Электроннуг рецептилер», «Электроннуг божудулга сертификаттары», «Төрүттүнгениниң болгаш өлгениниң дугайында электроннуг херечилелдер», «Телемедицина консультациялары», «Сберздоровье платформада хан-дамыр системазы аарыг кижилерниң кадыын ырактан мониторингилээри» чурагайлыг системаларны ажыглап эгелээн. Ол программаларның ажыглалы эмчилерниң чүъгүн чиигедип, аарыг кижилерга эптиг байдалды тургускан.

Возврат к списку