Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Поддержка» республика төвү бодунуң 20 чылдаанында ачы-буян концертин эрттирер

Тывада «Поддержка» республика төвү бодунуң 20 чылдаанында ачы-буян концертин эрттирер 11.04.2023

Эртен, апрель 12-де, Кызылга республикада «Поддержка» чурттакчы чоннуң социал хандырылгазының комплекстиг төвүнүң тургустунганындан бээр 20 чылынга тураскааткан ачы-буян концерти болуп эртер. Төптүң ажылдакчылары ийи он чылдың дургузунда чааскаан чурттап турар назылап кыраан кижилерге база кадыкшылы кызыгаарлыг улуска дузалажып, оларның амыдыралын чиигедирин кызып турарлар: бажың ажылынга дузалажып, эмнер база аъш-чемнерин сатчып, эмнелгелер болгаш өске-даа херек черлерже үдеп чедирерлер.
Чоннуң социал камгалалы кошкак кезээ – тодаргай чурттаар чери чок база чаа хосталган кижилерге чаглактаныр черни база чиир чемни берип, документилерин катап кылдырарынга база ажыл тыварынга дузаны көргүзүп турар.
Улусчу чогаадылга бажыңынга эртен 16.00 шакта болур юбилейлиг концертче кирери халас. Концерт эгелээр мурнуу чарыында, Улусчу чогаадылга бажыңының фойезинге, инвалид болгаш улуг назылыг кижилерниң хол-биле кылган ажылдарының ачы-буян чыылдалыг делгелге-ярмарказы 13.00 шакта эгелээр. «Поддержка» төптүң командазы чыгдынган акша-биле «Найысылал» арт-төптүң баазазынга чогаадылга булуңун ажыдып, аңаа инвалид улуг, бичии кижилер чаңгыс черге чыглып, хөөрежип, боттарының салым-чаянын ажыдып, мастер-класстарга киржип, арга-дуржулгазын солчурунга эптиг арганы тургузуп бээр планныг.
Социал төптүң болгаш ооң азыралында кижилерниң инициативазын деткип, буянныг үүлеге кижи бүрүзү киржип болур. «Поддержка» чурттакчы чоннуң социал хандырылгазының республиканың комплекстиг төвү ТР-ниң КБА дараазында агар саннарынче кайы хире-даа түңнүг акшаны шилчидип болур:
Тыва Республиканың Саң-хөө яамызы (ГБУ РТ «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения «Поддержка» л/с 20126Ц49210)
Банк: Отделение - НБ Республика Тыва Банка России// УФК по Республике Тыва, г. Кызыл
Е/с – 03224643930000001200
К/с – 40102810945370000080


Возврат к списку