Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган

Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган 02.02.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикага тудуг материалдарын бүдүрери-биле холбашкан индустрияны тургузар сорулганы салган. 
Шолбан Кара-оол ол сорулганың күүселдезинден республиканың тудуг ведомствозунуң чедимчелиг ажылы хамааржырын демдеглээн. «Езулуг профессионалды болгаш патриотту тыппаан шаамда, чеже-даа сайытты солуп болурунга белен мен – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. – Негелделер бөдүүн: акша-хөреңгини чашканнавайн, ону боттуг болгаш үезинде шиңгээдир. Бир эвес бюрократчы чорукту чок кылгаш, саттыныкчы оорлаар кижилерни база шынчы эвес тудугжуларны үезинде үзе шаап кааптар болза, өскүстерге бажыңнар чедир туттунмаан, үези саадаан дээн ышкаш, чидиг айтырыглар чиде бээр». 
Чоокта чаа, Москвадан Сибирьже ужуп кел чорааш, Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу-биле тудуг адырында айтырыгларны сайгарар үелиг болдувус деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. «Ол тудуг адырында хоойлужудулгага хамаарыштыр бодунуң бодалдарын үлешти. Тудуг кылыкчыларының холундан тудуп алгаш, шупту чадаларга ону чедер-даа болзувусса, тудугну дөмей-ле 150 хонуктан эрте эгелеп шыдавас бис деп түңнелге келдивис» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Тываның географтыг туружу, агаар-бойдузу база транспорт аргыжылгазының байдалын көөр чүве болза, тудуг тудары эң нарын адыр болуп артар дээрзин, республика удуртукчузу бодунуң блогунда айыткан. «Ынчалза-даа ооң-биле ажыттанып, шынзыттынган херээ чок. Удуртукчудан дыка хөй чүве хамааржыр. Бюрократчы тургузугну ажып шыдаар кижи азы команда маңаа ажылдаар ужурлуг» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.  
Тываның Баштыңы республикага тудуг материалдары бүдүрер индустрия тургузар сорулганы салып тура, тудуг өртектерин бадырарын чедип алыр дээш ону кылып турарын демдеглээн. Республикада тудуг материалдарынга өртектерни бадыргаш, ындыг арга-биле ону чедип алыр деп чугаалаан. 
«Тудуг кылыр чиг эдивис будувус адаанда чыдырда, тудугжулар база чурттакчы чон материалдарны үш катап аар өртек-биле садып ап турары, шуут таарышпас. Тывада цемент бүдүреринге херек шупту материалдар – элезин, сай-довурак база дой бар» - деп, Шолбан Кара-оол айыткан.

Возврат к списку