Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Террорга удур комиссия болгаш оперативтиг штабтың хуралында Тывага эртер соңгулдалар үезинде айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларны сайгарган

Террорга удур комиссия болгаш оперативтиг штабтың хуралында Тывага эртер соңгулдалар үезинде айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларны сайгарган 09.08.2019
Соңгулдалар белеткелиниң база чорудуунуң үезинде хөй-ниитиниң корум-чурумун тудуп, кижилерниң айыыл чок чоруун эрге-чагырга хандырар. Тыва Республиканың террорга удур комиссия биле оперативтиг штабтың каттышкан хуралында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол корум-чурум тудар структураларның удуртукчулары-биле кады ажылдаарының чурумун сайгарып дугурушкан.  
Сентябрь 8-те соңгукчулар боттарының бадылаар эргезин хостуг ажыглаар кылдыр Дээди Хуралдың депутадынче соңгулдаларны ажык-чарлыг болдурарын, а соңгулда комисияларының ажылдакчылары айыыл чок черге ажылдап, “Соңгулдалар” КАС системаның үзүктелиишкин чок ажылын хандырып, документилерни идегелдиг шыгжаар ужурлуун хуралдың киржикчилери демдеглээн. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол объектилерниң террорга удур камгалалын, бадылаашкын участоктарының чырык хандырылгазын курлавырлаарын база катап сагындырган. Соңгулда мурнунуң хемчеглер үезинде корум-чурум тудар органнарның хууда составын хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырарынче, соңгулда участоктарын хайгаараарынче, документилер болгаш дериг-херекселдер үдээринче хаара тудар деп дугурушкан.  
Ол-ла хуралда сентябрь 3-те демдеглээр Террорга удур демиселде демнежилге хүнүн канчаар эрттирерин база чугаалашкан.

Возврат к списку