Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываже Москвадан база Сибирьниң регионнарындан мобильдиг котельнаялар кел чыдар

Тываже Москвадан база Сибирьниң регионнарындан мобильдиг котельнаялар кел чыдар 07.03.2024

Шагаан-Арыгның ЧЭТ-инге өрттен когарааннарга бедик мергежилдиг эмчи дузазын көргүзери-биле айыыл-халаптар медициназының федералдыг төвүнден 13 специалистиг каттышкан бригада Тывада чедип келген ажылдап турар. Ам мобильдиг котельнаялар кээрге, хоорайның чылыг хандырылгазын түр үениң схемазы-биле киирери планнаттынган.
 
Регионнуң баштыңы Владислав Ховалыг онза болуушкуннуң уржуун чайладырынга деткимче дузазы дээш, Россияның вице-премьери Александр Новакка, чамдык федералдыг яамыларга база Сибирь регионнарының губернаторларынга четтиргенин илереткен.
 
- Россия Федерациязының Тудуг яамызындан, Энергетика яамызындан, Кадык камгалал яамызындан дузаны дилээн мен. Ол ышкаш коллегаларымдан, кожаларым губернаторлардан база. Катап тургузуушкун ажылдары үр кылдынары  билдингир. Ынчангаш мобильдиг котельнаялар черле херек. Тудуг яамызының шугумундан 10 ындыг тургузугну Москвадан эккээрин дугуруштувус. Ол ышкаш кожа регионнар – Хакасиядан бир, Красноярсктан бир, Кемерово облазындан ийи, Новосибирскиден бир котельнаялар кээр. Бөгүн Кызыл хоорайга чедип келир ужурлуг — деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
 
Россияның Кадык камгалал яамызының специалистери амгы үениң дериг-херекселдери болгаш тускай эмчи модульдары, ИВЛ аппараттар, кардиомониторлар-биле чепсегленген самолеттап келирин Россияның ОБЯ дыңнаткан. Россияның ОБЯ «Центроспас» отрядының эмчилери, Дүрген психологтуг дуза төвүнүң психологтары ужуп кээр. Эмчилер келген дораан когараан кижилерни шинчип, бир эвес херек болза, федералдыг кол эмнелге албан черлеринче оларны санитар борту-биле алгаш чоруур.
 
Оон аңгыда, Россияның ОБЯ-зының ийи самоледу Кызылче модульдуг котельнаяларны база чылыдыр үрер херекселдерни эккээринге белен.
Үш котелдуң механиктиг кезээ анаа, ажылдадырынга белен деп, Тываның Баштыңы дыңнаткан. Ооң-биле чергелештир, магистраль четкизинде чылыг дамчыдылгазының эргилдезин катап ажылдадыр айтырыгны шиитпирлеп турар. ЧЭТ-тиң катап тургузуушкун ажылдарының үезинде, хереглекчилерге чылыг хандырылгазын түр үениң схемазы-биле бээр аргазын көрген.
 
Владислав Ховалыг Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчыларының боттарының эт-севи дээш дүвүрелин хүлээп алган. ИХЯ база Росгвардияның ажылдакчылары хоорайда айыыл чок чорукту база корум-чурум камгалалын хайгааралда алган деп ол дыңнаткан.
Улуг-Хем кожуун чагыргазы чылыг хандырылгазы долузу-биле тургустунгужеге, одаар печкалыг төрелдеринге чурттап турарын хоорай чурттакчыларындан дилээн. Түр үениң чурттаар пунктулары ажыттынган. Түр үениң пунктуларынга чурттадыр дилегни бо телефонче киирер: 89010190820.  


Возврат к списку