Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның өөредилге ажылдакчылары август 26-да республиканың башкылар чөвүлел хуралынга ужуражыр

Тываның өөредилге ажылдакчылары август 26-да республиканың башкылар чөвүлел хуралынга ужуражыр 24.08.2022 В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга август 26-да, республиканың өөредилге ажылдакчыларының август чөвүлел хуралы болуп эртер. Бо чылгы ужуражылгада «Бистиң тургузуп эгелээнивис өөредилге системазы: чаа шиитпирлерниң үези» деп айтырыгны сайгарар.
Башкыларның август чөвүлел хуралынга башкылар, кижизидикчи башкылар, өөредилге организацияларының удуртукчулары, күүсекчи эрге-чагырга органнарының, хөй-ниити организацияларының төлээлери, өөредилге эргелелдериниң удуртукчулары база специалистер киржир.
Эрткен өөредилге чылының түңнелдерин үндүрүп, келир чылдың сорулгаларын хуралда айтыр. Кызылдың өөредилге черлеринде тускайлаан он бир дискуссия шөлдеринге башкылар өөредилге болгаш кижизидилге ажылының шынарын бедидер, кадрларны белеткээр, өөредилге адырында күрүне политиказының мурнады боттандырар угланыышкыннарынга даянгаш, чаа өөредилге чылының перспективаларын тодарадырлар.
Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Томск хоорайларның педагогика университеттериниң, татар эртем хоорайы Иннополистиң төлээлери элээн каш шөлдерниң ажылынга киржир. Оларның чамдыызы видеохарылзааны ажыглап, башкылар-биле чугааны чорудар.
Тываның өөредилгени хөгжүдер болгаш мергежил бедидер институдунга республиканың өөредилге сайыды-биле ужуражып, чөвүлел хуралдың шиитпирин хүлээп алдынар.

Возврат к списку