Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенко Тываның чурттакчыларга республиканың тургустунган хүнү-биле байырын чедирген

Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенко Тываның чурттакчыларга республиканың тургустунган хүнү-биле байырын чедирген 17.08.2023

РФ-тиң Федералдыг хуралының Федерация Чөвүлелиниң даргазындан Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның болгаш Тываның Дээди Хуралының (парламент) даргазы Каң-оола Давааның адынче чоруткан телеграммада мынча деп бижээн: " Тыва Республиканың хүнү-биле силерге база республиканың чонунга байыр чедирип тур мен. Бо төөгүлүг байырлал Тываның тургустунуушкунга, ооң туружун быжыглаарынга бодунуң соруун киириштирген шупту кижилерни каттыштырып турар. Эрткен чылдарда республиканың чурттакчылары боттараның биче төрээн чуртун күштүг болгаш чечектелген болдурар дээн чүткүлү-биле эвээш эвес шенелделерни болгаш моондактарны ажып, экономиктиг болгаш социал ужур-уткалыг дыка хөй нарын сорулгаларны чедип алган".
Федерация Чөвүлелиниң спикери «…Тывада чуртталга тудуу, электроэнергетика, турисчи индустрия дээш, дыка хөй адырлар хөгжүлдениң оруунда. Россия - Моол – Кыдат чурттар аразының оруунга чогуур инфраструктура тудуунда улуг ажылдар чоруп турар» деп демдеглээн.


Возврат к списку