Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның үш кожуунунга хөй ажыглалдыг хоккей шөлдерин тургузар

Тываның үш кожуунунга хөй ажыглалдыг хоккей шөлдерин тургузар 29.10.2021 Ноябрьда Эрзин, Бай-Тайга база Чаа-Хөл кожуун төптеринге тус черниң ажы-төлүнге кыжын ойнаар хоккей шөлдерин тургузар. Ол шөлдер хөй ажыглалдыг – чайын биче футбол, баскетбол азы волейбол ойнаар чер болур.<br>
“Хөйнүң кадыкшылын быжыглаары” федералдыг программа күүселдези-биле, Тываның Кадык камгалал яамызы амыдыралдың кадык овур-хевиринче чонну кыйгырган эки төлевилел дээш коммерцияга хамаарышпас организациялар аразынга конкурсту чыл санында эрттирип турар.<br>
2021 чылда “Аныяк эмчилер чөвүлели” регионнуң хөй-ниити организациязы Бай-Тайга кожууннуң Тээли, Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл база Эрзин кожууннуң Эрзин суурларга хоккей шөлдери тударын саналдаан “Соок чүрек” төлевилели-биле грантыны ойнап алган. Ноябрьның 10-дан спортчу объектилерни эптеп эгелээр.<br>
Арыг агаарда туттунган хөй ажыглалдыг хоккей шөлчүгештери бүдүн чылда ажылдаар. Чайны ол шөлчүгешке мини-футбол, баскетбол база волейболдап болур.<br>
Амгы үеде муниципалдыг тургузуг хоккей шөлүн тургузар чер участогун аңгылаар база ынаар чырыкты шөйер айтырыгны шиитпирлеп турар.<br>
Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазы Чимисмаа Кашпык-оол эки эгелээшкин дээш республиканың Кады камгалал яамызынга база Аныяк эмчилер чөвүлелинге четтиргенин илереткен. «Ажы-төлдүң хостуг үезин чөптүг эрттиреринге база мага-бот сайзыралынга хоккей шөлдери эки салдарны бээр дээрзинге бүзүрээр мен»- деп, демдеглээн.<br>
Аныяк эмчилер чөвүлели 2020 чылда Тываның Кадык камгалал яамызындан ойнап алганы грантызы-биле Чадаана база Туран хоорайларга ийи хоккей шөлчүгештерин туткан.<br>
Конкурстуң организаторының бодалы-биле алырга, чаа хоккей шөлдери муниципалитеттерниң улуг-биче  чурттакчы чонун спортче хаара тудуп, кадык амыдыралды суртаалдап, күш-культура болгаш спортта эвилелдээн элээдилер болгаш аныяктарның санын көвүдедир.

Возврат к списку