Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке буруузун илереткен

Тываның Баштыңы Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке буруузун илереткен 15.10.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң чаа социал объектилер киирилдезин сайгарган видеоселектор хуралынга киришпээни дээш, буруузун илереткен. Республиканың удуртукчузу хуралда сайгарган айтырыгларга хамаарыштыр Тывада байдал кандыг дээрзин тодаргай айыткан медээни бо чоокку үеде бээрин дыңнаткан.  
«Москвага сургакчылаашкын үезинде-ле соокка алыскаш, эмненип турзумза-даа гривим эртпээн, ынчангаш эмнелгеге келгеним бо – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. – Эм дамдыладып чыткаш, кажан-даа бижип көрбээн мен, бөгүнгү чөптүг шүгүмчүлелди хүлээп алдым. Олуржуп шыдавааным дээш, буруум миннип тур мен».
Тываның Баштыңының парлалга секретары Долаана Салчак, регионнуң удуртукчузу пятницада, Москвадан-на, аарып келгенин тайылбырлаан. «Республика Баштыңын уткуп турган журналистер ону билир – деп, Долаана Салчак айыткан. – Тываның Баштыңы аарып турар болгаш, албан-биле шала ырак турганын эскерген чүве”.  
Аарып турза-даа, тренировкаларын үспес дээш, аарыгны арай хөлүн эрттирипкенин парлалга секретары чугаалаан. «Могап шылап, турупканы-биле эң-не эки демисел – тренировкалаары деп, ол бодунуң блогтарында чаңгыс эвес катап бижээн – деп, Д. Салчак сагындырган. – Улуг-хүнде кежээ гриппке удур күш-дамыр дадыгыышкынын кылган боор. Күскү соок агаар дээпкен хевирлиг. Бодун камнап чоруур болза эки-дир ийин».  
Понедельникте, октябрь 14-те, Россияның премьер-министри Дмитрий Медведев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бүгү-российжи селектор хуралда келбээнинче кичээнгейни углаан. Тывага немелде акша-хөреңгини чедип алыр дээш дыка идепкейлиг ажылдап турган республика баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хуралда чүге келбээнин Дмитрий Медведев ылавылаан. Чаа социал объектилер киирер темпи-биле, ооң командазы чедир ажылдавайн турар-дыр деп, ол бодалын илереткен.  
Тываның Баштыңы бодунуң блогунда Дмитрий Медведевтиң шүгүмчүлели чөптүг деп бижээн:  
«Чурттуң Чазак даргазы Дмитрий Анатольевич Медведев социал объектилер киирилдезин сайгарган бөгүнгү видеоселектор хуралга киржип шыдаваанымга чөптүг шүгүмчүлелди кылды. Ажыл-агыйга, амыдыралга таварышкылаар бергедээшкиннерни база чедиишкиннерни сайгарган шыңгыы чугааларны чурттуң удуртулгазындан, чонумдан кажан-даа чажырып, оон ойлап чаштынмаан мен, бо удаада кээп шыдавааным дээш буруум миннип тур мен. Кезээде боттуг деткимчени берип чорууру дээш, Дмитрий Анатольевичиге четтиргеним илередип тур мен. Бистиң чамдык харыысалгалыг ажылдакчыларывыстың аазатпайындан тус черге шиитпирлээр айтырыгларның үнүп турарын миннир апаар. Ону албан сайгарар мен. Россияның Чазак даргазы Дмитрий Анатольевичиниң удуртканы бөгүнгү хуралда сайгарган айтырыглар талазы-биле республикада ажыл-херектерниң канчаар чоруп турарының дугайында тодаргай медээни бээр мен».

Возврат к списку