Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылдың январь 1-ден Тывада чамдык суурларның аттары өскерлир

2023 чылдың январь 1-ден Тывада чамдык суурларның аттары өскерлир 22.11.2022

Тывада чамдык суурларның шаг төөгүден аттарын катап эгидип, “-ский” деп тыва дылдың дүрүмнеринге таарышпас кожумактарны ол аттардан ап кааптар дээн улуг төлевилел дооступ турар.
Тыва Республиканың Чазаа 2018 чылдан бээр чамдык суурларның аттарын эгеки аттарынга дүүштүрер хөй чадалыг ажылды чорудуп турар. Шак ынчалдыр, 2019 чылдың чай төнчүзүнде, Улуг-Хем кожууннуң девискээринде Көк-Чыраа сумузу Арыг-Бажы сумузу деп баштайгы адын эгиткен.
Тус чер чурттакчыларының муниципалдыг тургузугларны өскертир эде адаарының дугайында инициативазын Чазак деткиирге, Тываның Шүүгү яамызы ажыл-чорудулганың кончуг нарын чүүлдерин көөрүн боттарынга алган. Сайгарылга соонда, эде адаар дугайында шиитпирлер хүлээп алдынган. Чон чыыштарынга база тус чер хуралдарының хуралдарында, өскертилгелерни киирери чугула бе, азы канчаар турганыл, ынчаар хевээр арттырар бе дээрзин сайгарган.
Ниити ажылдың түңнелдери-биле, “Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының статузунуң дугайында” ТР-ниң Хоойлузунче (2022 чылдың июнь 03-те №824-ТРХ Тыва Республиканың Хоойлузу) өскертилгени киирер дугайында” хоойлу-биле республиканың суурлар аттарында “-ский” деп аффиксти бо чылдың июньда ап каапкан. Амгы үеде хурал баштыңнары боттарының уставтарынче өскертилгелер киирер ажылды доозуп турар, а келир чылдың эгезинде шупту көдээ чурттакчылыг черлерге ооң мурнунда аттары эгиттинер.
А чурттакчылыг черлерниң аттарын өскерткени чурттакчыларынга юридиктиг кандыг-даа салдар чедирбес: чижээ, киир бижидилгеже, азы чер база бажың документилеринче өскертилгени кылыры албан эвес, автоматчыткан арга-биле ол бүгү ала чайгаар кылдына бээр.
Чамдык географтыг объектилерни, ооң иштинде суурларны, арбаннарны эде адаар инициативаны кандыг-даа кижи киирип болур эргелиг. Объектиге шагдакы база амгы үеде билдингир төөгүлүг адын катап эгидеринге бүзүренчиг барымдааны айтыры чугула. Ынчалдыр, хоойлуже чогуур өскертилгени кииреринге ооң-биле чаңгыс суур чурттуглары база узун назылыглары чөпшээрежип турар саналды республика чурттакчызы-ла киирер. Республика амдыызында суурлар аттарында быжыглаттынган “кудуруктар”-биле байырлажып, хөй-ниити санал-оналдары ам-даа кирер боор деп, 2023 чылды уткуп турар.


Возврат к списку