Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның каратэжилери – ийиги черде

Тываның каратэжилери – ийиги черде 25.02.2014

Кызыл хоорайның «Сүбедей» спорт өргээзинге Афганистандан совет шериглерни үндүргениниң 25 чылынга тураскааткан Сибирь федералдыг округтуң чемпионады болгаш Бүгү-россия чергелиг «Азия төвүнүң кубогу» каратэ маргылдаазы болуп эрткен. 

Хевис кырынга 14 хардан өрү назылыг Сибирьниң 200 ажыг оол, кыс спортчулары күжүн шенешкен. Ниитизи-биле бо маргылдааларга 24  бөлүк медальдар дээш деңзи аайы-биле спортчулар демисешкен. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол болгаш Новосибирск облазының Каратэ федерациязының президентизи Вениамин Пак спортчуларга чедиишкиннерни күзээн. Маргылдааның түңнелдери-биле алдын, мөңгүн, хүлер, ниитизи-биле 29 медальды тыва спортчулар чаалап алган. А эң-не хөй алдын медаль — Новосибирскиниң «Чедиишкин» спортчу-патриотчу клувунуң спортчуларында. Бо клубтуң спортчулары чемпионнуң бедигээжинче 6 катап үнгеннер. Тываның спортчулары 4 алдын медальдыг, 16-17 харлыг элээди оолдар аразынга боттарының деңзи категорияларынга Артур Жамкочян, Кежик Кыргыс болгаш Менди Монгуш, 18 харлыг болгаш оон улуг назылыг аныяктар аразынга Амир Мунзук чемпион адын база катап бадыткаан.

Кузбасстың кемеровожу бүгү хевирлерниң каратэ федерациязы спортчу клубтар аразынга үшкү черге төлептиг болуп, дөрт алдын, ийи мөңгүн болгаш үш хүлер медальдарны чаалап алган.

РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу тиилекчилерге бодунуң шаңналдарын база тывыскан. Дипломнар,медальдар,сактыышкынның өртектиг белектерин шылгараан спортчуларга ТР-ниң спорт болгаш аныяктар херектериниң сайыды Уран-кыс Ондар, Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады, Бүгү-россияның «Дайынчы акы-дуңмалышкы» хөй-ниити организациязының регионалдыг салбырының даргазы Юрий Кара-оол, Афганистан хоочуннарының российжи эвилелиниң Тывада салбырының удуртукчузу Леонид Кара-оол, афган дайынчылар болгаш өске-даа Тываның ат-сураглыг, хүндүлүг кижилери тывыскан.

Юрий Кара-оол маргылдааның эрттирикчилериниң өмүнээзинден судья коллегиязының делегей чергелиг категорияның судьязы Роман Ким болгаш бүгү-россия чергелиг категорияның судьязы Евгений Макарьев баштаан бүгү кежигүннеринге ажылды бедик деңнелге чорутканы дээш өөрүп четтириишкинниң чылыг сөстерин илереткеш, оларга тураскаал кылдыр Афганистандан совет шериглерни үндүргенинге тураскааткан юбилейлиг медальдарны бергеш, «Алдар болгаш төлептиг чорук. Тывадан солдат» деп альбомну белекке тывыскан.

Кызылга болуп эрткен каратэ маргылдаазынга эрттирикчилерниң-даа, келген аалчыларның-даа сагыжы ханып арткан. Чүге дизе маргылдааны бедик деңнелге эрттиргени  демдеглексенчиг. Өске маргылдааларга деңнээр  болза, түңнел ужуражылгаларны бичии чапсарларда чоруткан, ынчангаш спортчулар демиселге боттарын белеткеп алыр үелиг болганы кончуг таарымчалыг дээрзин чамдык спортчулар чажырбайн, таарзынып чугаалааннар.

Тыва Республиканың Каратэ федерациязының оралакчы-президентизи Чингиз Алиев кубоктуң болгаш чемпионаттың түңнелдерин бедии-биле үнелээн: «Бистиң оолдар болгаш уругларывыс кончуг бедик деңнелге киришкен. Өске девискээрлерниң спортчуларынга олар төлептиг чижилгени көргүскеннер, ол дугайын бистиң спортчуларывыстың чаалап алган хөй санныг медальдары бадыткап турар. Оон аңгыда бистиң уругларның аразында аныяк спортчуларның хөйү-биле көстүп кээп турары өөрүнчүг, олар бедик деңнелдиң маргылдааларынга моон-даа соңгаар боттарын төлептиг таладан көргүзе бээринге кандыг-даа чигзиниг турбас».

Бо эрткен маргылдааның түңнелдеринге даянып, Тываның шилиндек командазын тургузар, олар марттың эге хүннеринде республиканың ат-алдарын Бүгү-россия чергелиг маргылдааларга барып камгалаар.


Возврат к списку