Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сталинград тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан сактыышкын хемчеглери Тывага эрткен

Сталинград тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан сактыышкын хемчеглери Тывага эрткен 02.02.2023

Февраль 2-де, Сталинград тулчуушкунунга немец-фашисчи дайзыннарны совет шериглерниң чылча шапканының төөгүлүг хүнүн бүгү чурт демдеглээн. Оон бээр 80 чыл эрткен.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг төөгүлүг хүн-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедирбишаан, Тыва Арат Республикадан фронтуже аъттанган солдаттарывыстың ол улуг тулчуушкунга киришкенин сагындырып, бистиң чонувустуң эң шыдамык болгаш күштүг тура-соруун демдеглээн. «Ол дээрге Сажин база Горбунов алышкылар, Давыдов, Тутатчиков, Сотников, Кудрявцев, Мурыгин, Пoпoв, Савельев, Лебедев, Агапов, Катцын, Абрамов, Потылицын, Фунтиков, Гончаров, Туганаев, Казанцев, Архипов, Егоров, Галактионов болгаш өскелер-даа-дыр – деп, Тываның Баштыңы блогунда бижээн. – Амгы үеде кым-даа артпааны, харааданчыг. Ынчалза-даа бистиң аравыста, мында оларның ажы-төлүнден, уйнуктарындан, оларның уруг-дарыындан маадырларның аттарын дыңнап, сактып ап чоруур бис. Салгалдарның быжыг харылзаазы барда, Сталинград тулчуушкуну кажан-даа уттундурбас. Тывадан сталинград тулчуушкунунга киришкен дайынчыларывыстың дугайында шупту төөгү материалдарын чаңгыс черге чыырын бистиң төөгүчүлеривис болгаш чурт шинчилекчилери боданыр болза эки боор».
Республикага төөгүлүг хүнге тураскааткан патриотчу хемчеглер эрткен. Класс шактарында улуг тулчуушкунну чугаалаан, республиканың культура, өөредилге болгаш эртем албан черлери темалыг делгелгелерни делгеп, викториналар, квестлер, лекцияларны эрттирген. Өг-бүлеге болгаш уругларга деткимче көргүзер муниципалдыг төптер чуруктар мөөрейин эрттирген, волонтёр шимчээшкининиң активчилери хоочуннар болгаш инвалидтерге чогуур ачы-дузазын көргүскен. В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театры февраль 24-те «Даң хаяазы мында ыржым» деп шиини бараалгадыр.
200 хүн-дүн дургузунда Сталинградты бүзээлээни эң ханныг болгаш каржызы-биле төөгүде демдеглеттинген: хоорайны камгалап тура, чартык миллион совет солдаттар болгаш офицерлер өлген болгаш балыгланган. Квартал, бажың бүрүзү дээш тулчуушкуннар болган; хоорайның төп вокзалы холдан холче 13 катап дамчаан. Совет чон болгаш Кызыл Шеригниң дайынчылары тиилелгени чедип алган.
Делегейниң ийиги дайынында эң-не улуг шериг тулчуушкуну болур Сталинград тулчуушкуну немец шериглерниң стратегтиг инициативазын буураткан.
Бөгүн Волгоград хоорайда, маадырлыг эрткен үе-биле харылзаалыг дыка хөй төөгүлүг черлер Сталинград тулчуушкунун сагындырып турар. Мамаев Курганында "Ие-чурт кыйгыртып тур!"/«Родина-мать зовёт!» деп Сталинградтың камглакчыларын мөңгежиткен канчаар-даа аажок улуг тураскаал бүгү делегейде сурагжаан.


Возврат к списку