Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың Чазааның хуралдарынга Тываның хамаатылары олуржуп болур

Республиканың Чазааның хуралдарынга Тываның хамаатылары олуржуп болур 09.11.2015
 Тываның Чазаа бодунуң регламентизинге, ооң ажылчын хуралдарынга, бөдүүн хамаатыларның киржип болур аргазын айыткан норманы киирген. 
 Күрүне органнарының ажылының ажык-чарлыг чоруун хандырар дээн хемчеглерге киириштир нормативтиг актыларга ындыг өскерилгелерни киирерин республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Аппараттың удуртулгазынга дааскан. Регионнуң Чазааның ажылынга хамаатыларның киржириниң чурумун киирген эдилгелерни Чазактың доктаалы-биле бадылаан. 
 Эргежок чугула апарганда, азы күзелин езугаар хамаатылар Чазак хуралынга олуржуп болур апарган. Аңаа киржирде хамааты Чазактың ажылының планы-биле, ооң сонуургап турар айтырыын көөр. Хуралдың мурнунда, бир ай бурунгаар таныжар, Аппаратче дыңнадыгны киирер ужурлуг.  
 Хамаатыларның Чазак хуралынга киржилгезиниң чурумунда регламентиде тургустунган нормаларны сагыырының дугайын база айтып турар. Келгеннер хурал даргазының негелделеринге чагыртыр, айтырыгларны чугаалажып турар үеде ооң чөпшээрели чокта чугаага киришпес, хуралды кандыг-бир арга-биле соксатпас, шаптараазын тургуспас ужурлуг. Ол негелделерни сагывас болза, хамаатыны хуралдан үндүрер. 
 Күрүнениң коллегиалдыг органнарының ажылынга хамаатыларның киржирин «Күрүне органнарының болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының ажыл-чорудулгазының дугайында медээлерни билип алырын хандырарының дугайында» Федералдыг хоойлуда көрген дээрзин сагындыраал.

Возврат к списку