Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Корум-чурум камгалалы – бирги черде

Корум-чурум камгалалы – бирги черде 04.05.2021
Майның узун дыштаныр хонуктарында республикада корум-чурумну тудуп, айыыл чок чорукту хандырары-биле комплекстиг профилактика хемчеглери чоруп турар. Күүсекчи эрге-чагырга база корум-чурум камгалаар структура органнары республиканың хоорайлар, кожууннарында байдалды хайгаарап, кезээде белен. 
Тыва Республиканың хөй-ниити айыыл чок чоруунуң сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Виктор Хулер майның дыштаныр хонуктарының кол угланыышкыннарын айыткан. Бирээде, байырлал хүннеринде арага аймаан садып турарынга контрольду шыңгыырадыр. Чиге графиктиг ажылды чорудар. Ындыг хемчеглер үре-түңнелди эккээр ужурлуг деп, яамының удуртукчузу санаан. Ийиде, узун дыштаныр хонуктарда назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээшкиннерин болдурбазын сагындырган. Улусчу дружинниктер ол ажылга дузалыг болуру чугаажок дээрзин чугаалаан. 
Республика реестринде эки турачы 197 дружина бо хүнде бар. Кады ажылдажылга дээштиг болганы демдеглеттинген: эрткен чылын тос назы четпээннер чурум үрээн болза, бо чылда ийи кижиге административтиг харыысалганы онааган. Республика девискээринде 300 ажыг эки турачыларны корум-чурум тударынга хаара тударын яамы дыңнаткан. Кызыл хоорайда «Енисей» дружина доктаамал ажылдап турар. 
«Хоорай мэриязы хүнде хөлезиге берип турар квартираларны илередип, оларны контрольга алырын диледим. Чаңгыс чер-чурттугларывыс база республиканың аалчылары агаарга дыштанып чорааш, айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыыры албан. Дыка хөй кожууннарда өртке удур онза чурум чарлаттынган, одаг кыпсып, бок өрттедири хоруглуг дээрзин утпаңар» - деп, Виктор Хулер чугаалаан. 
Көрдүнмээн байдалдар тургустуна берзе, удуртулганың дүрген шиитпирлерин хүлээп алырынга дежурный албаннар биле чагырга удуртукчулары белен болур ужурлуг. Ол ышкаш узун дыштаныр хонуктар үезинде амыдырал-хандырылга объектилеринге харыысалгалыг ажылдакчыларның дежурныйлаашкынын организастаар, бүгү арга-күштерниң беленин хынаар. 
Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар Владислав Ховалыг корум-чурум хажыдыышкыннарын, ковидке удур база, контрольга тударын вице-премьер Олег Бадыга онааган. "Чурттакчы чонувустуң айыыл чок чоруунуң дугайында чугаа чоруп турар болганда, онза контрольга ап, шыңгыы хемчеглерни алыр” – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Возврат к списку