Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген

Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген 05.06.2022 Чылдың-на июнь 5-те – Экологтуң хүнүн бойдус камгалалының аңгы-аңгы хемчеглери-биле демдеглээри чаңчыл болу берген. Бо чылын Экологтуг хүнде арыглаашкынның, чаагайжыдылганың, ногаажыдылганың хемчеглерин база бойдус тамазынга чуруктар чуруунуң акциязын чарлап, ону калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар. Эртенги сериин-биле кады албан черлериниң дыка хөй ажылдакчылары, сургуулдар арыглаашкын акцияларынче үнген.

Июнь 5-те эртенгиниң 9 шакта, ТР-ниң Арга-арыг ажыл-агыйының яамызының ажылдакчылары "Азия төвүнге" чыглып келгеш, сула-шимчээшкиннер кылган соонда, хемниң эриин дургаар бокту чыып кирипкен. Бок аразында хөй кезиинде янзы-бүрү суксуннар савалары, чаңгыс катап ажыглаар пластик стаканнар, хаптар бар болганын олар көргүзүп чугаалады.

Григорий Ондар, Тываның Арга-арыг ажыл-агый сайыдының бирги оралакчызы:

- Экологтуң хүнүн уткуштур бо акцияны эрттирип тур бис. Бөгүн Кызыл хоорайның аңгы-аңгы албан-черлериниң ажылдакчылары бок аштап үнүп келген. Чамдык улус Доңмас-Сугда, бир чамдыызы хемниң солагай талазында, а бир чамдыызы оң талазында дээш аңгы-аңгы девискээрлерни аштаар-биле шуптузун хуваап каан. Бистиң организация "Азия төвүнден" эгелээш көвүрүг бетинге чедир черниң богун чыып бар чыдарывыс бо. Черле ынчаш, чүгле бо хүнде эвес, а өске-даа хүннерде төрээн черивистиң аңгы-аңгы девискээрлериниң богун аштаар үнүүшкүннерни удаа-дараа кылып турар бис.

Чонувустан дилээривис болза, дыштанган соонда ишкен-чиген чеминиң савазын бок октаар черлерже октаарын дилээр-дир бис. Культурлуг болуп көрээлиңер, чонум! - деп, кыйгыны салды.

Бөгүн ниитизи-биле 400 ажыг кижи бок аштаары-биле үнүп келген. Оларның аразында аңгы-аңгы организацияларның ажылдакчылары болгаш волонтерлар бар.

#МарафонЗеленыхДел #новоститувы #новоститывы #новостикызыл #республикатыва #тывачазак# кызыл #тывамедиагрупп #тыва #тува #шын

Возврат к списку