Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Культурлуг десант» төлевилел көдээниң чурттакчыларын культура болгаш уран чүүлче хаара тудар

Тывада «Культурлуг десант» төлевилел көдээниң чурттакчыларын культура болгаш уран чүүлче хаара тудар 05.02.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 2024 чылда Дээди Хуралга бодунуң Айыткалын берип тура, көдээ чурттакчылар ортузунга культура-чырыдыышкын ажылдарын чорударының чугулазын демдеглээн. Ындыг ажылды организастаарда төөгүлүг сактыышкыннарже онза кичээнгейни углаар. Ол угланыышкынга ажылдарны күштелдирерин Культура яамызынга онааган.

Тываның Культура яамызының бо чылда мурнады кылыр ажылдарның бирээзинге «Культурлуг десант» культура-чырыдыышкын төлевилелиниң боттандырылгазы кирип турар. Төлевилел күүселдези-биле муниципалдыг тургузугларже башкарыкчы концерт-театр коллективтериниң үнүүшкүннерин идепкейжидер. Республиканың профессионал уран чүүлүнүң үлегерлиг коллективтери-биле көдээниң чурттакчыларын таныштырары – чаа ажыл.

- Бо чылын тыва чогаалдың классиктери Салим Сюрюн-оол биле Виктор Сагаан-оолдуң, тыва профессионал хөгжүмнүң классиги Алексей Чыргал-оолдуң, кайгакчыктыг Хүргүлек Конгарның 100 харлаан юбилейлерин демдеглээр. Өндүр улуг чаңгыс чер чурттугларывыстың амыдырал чуртталгазы болгаш чогаадыкчы ажылын, байлак өнчү-салгалын бистиң аныяктарывыска дамчыдып чугаалаар ужурлуг бис – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Шупту муниципалдыг тургузугларында культура бажыңнарынга болгаш көдээ клубтарга А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл колледжизиниң, 6 профессионал концерт-театр албан черлериниң база чогаадыкчы коллективтерниң көргүзүглерин чаа төлевилелде планнаан. Гастроль планынче концерттиг база театржыткан көргүзүглерден аңгыда, кожууннарда модельдиг библиотекалар база музейлерге өөредиглиг хемчеглерни киирген.

Тываның үндезин культура төвү январьның 25-те Кызыл кожууннуң Ээрбек суурже бирги гастролюнче үнген. Специалистер үндезин тыва культурага тураскааткан культура-өөредиглиг хемчегже суурнуң чонун хаара туткан.

Тыва 2019 чылдан бээр «Культура» национал төлвелелде киржип, регионнуң суурларында культура албан черлериниң инфраструктуразын чаартыр арганы алган.

Чүгле 2023 чылда национал төлевилел боттандырылгазы-биле Кызылда культура сайзыралының төвүн туткан. Эрги-Барлык биле Алдан-Маадыр суурларда культура бажыңнарын бүрүнү-биле септээн, Сарыг-Сеп суурда уругларның хөгжүм школазын чаартып эгелээн. Модельдиг үш библиотека тудуунче 24 млн ажыг рубльди аңгылаан. Барыын-Хемчиктиң төп кожуун библиотеказын, Мөңгүн-Тайга кожуунда төп уруглар библиотеказын, Бай-Тайганың төпчүткен библиотека системазының Кызыл-Дагда көдээ салбырын ажыткан.

Тываның Национал музейиниң Алдан-Маадыр суурда төөгү-чурт-шинчилел салбырын база К.С. Шойгунуң өг-бүлезиниң музей бажыңының техниктиг дерилгезинче 5 ажыг млн рубльди тускайлаан.
Национал төлевилел күүселдези-биле ПАЗ автобуста ийи автоклубту садып алган.

Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг культура объектилерин чаартыр арганы боттуг ажыглап, ылаңгыя ыраккы суурларның чурттакчыларын культура болгаш профессионал уран чүүлче хаара тударының чугулазын демдеглээн.


Возврат к списку