Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва «чедимче чок» школаларда өөредилге чорудуун экижидеринге субсидия алыр 45 регионнуң санынче кирген

Тыва «чедимче чок» школаларда өөредилге чорудуун экижидеринге субсидия алыр 45 регионнуң санынче кирген 27.01.2017
 Билигниң шынары куду школаларда, база ол ышкаш таарымча чок социал байдалдарда ажылдап турар школаларда өөредилгениң шынарын бедидер дугайында Тываның төлевилели РФ-тиң Өөредилге яамызының конкурузун ойнап алган. 2017 чылда ол сорулгага 765,3 муң рубль хемчээлдиг субсидияны алыр.
 Конкурс түңнелдери-биле акша-хөреңгини үлээр дугайында айтыышкынны Россияның Чазаа бадылаан. Ындыг школаларга саң-хөө болгаш методиктиг деткимчениң чаа модельдерин болгаш механизмнерин киирип, өөредилгениң үре-түңнелин экижидер программаларга мониторинг чорударынга субсидияны ажыглаарын документиде айыткан.  
 Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы республика оон элээн хөй акша-хөреңгиже кордап, «чедимче чок школаларны» сайзырадырынче бодунуң үлүү кылдыр 1млн. рублди магадылаарын планнап турганын дыңнаткан. Дузаламчы акшаның эвээш болганының чылдагааны - федералдыг яамы конкурстуң дүрүмүн өскертип, ооң мурнунда бадылаан турганы РФ-тиң 20 субъектизин 45 чедир көвүдеткенинде. 
 Ооң уржуундан чүгле Тыва эвес, а өске-даа тиилекчилер айыттынган хереглелинден эвээш түңнү алганнар. Чижээ, кожавыс Алтайның субсидиязы чүгле 499,3 муң рубль, Хакасияныы – 680,3 муң рубль болган. А Красноярск край конкурска чүгле 2,4 млн. рубльди камгалап алган. 
 РФ-тиң Президентизи В.В.Путинниң даалгазы-биле, куду түңнелдерлиг болгаш чедимче чок социал байдалдарлыг школаларга субсидияны бээр болганын сагындыраал. Чурттуң баштыңы кандыг школаларны ынча дээрин «Шын чоруктуң тудуу. Россияга социал политика» деп бодунуң чүүлүнде тайылбырлаан. 
  Ында мынча деп бижээн: 
 «Ындыг школаларда тергиин өөредилгелиг өөреникчилер, олимпиадаларның киржикчилери чок, уругларның хөй кезии өөредилгеде, төрээн эвези орус дылда бергедээшкиннерлиг, турум эвес сагылга-чурумнуг. Школа социал чада болур ажыл-чорудулгазын күүсетпейн, социал аңгылаашкынны тургузуп, ону быжыглап эгелээр. Уруглар боттарының өг-бүлезиниң социал богаш культурлуг байдалындан качыгдавас ужурлуг. Чүгле чедимчелиг уруглар-биле ажылдап турар гимназия болгаш лицейлер эвес, а берге социал байдалдарда ажылдап турар школалар база тускай деткимчени - методиктиг, кадрлар, саң-хөө дузазын алыр ужурлуг».

Возврат к списку