Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылда Тывада национал төлевилел-биле кадык камгалалының 10 объектизин шалыпкын тудуп доозар

2023 чылда Тывада национал төлевилел-биле кадык камгалалының 10 объектизин шалыпкын тудуп доозар 11.05.2023

Тываның суурларында чаа фельдшер-акушер пунктулары база эмнелге амбулаториязын тудар ажылдар бо хонуктарда кидин түлүк чоруп турар. "Кадык камгалалы" национал төлевилелдиң бирги звенону эде чаартырының программазы-биле тудуг ажылдары кидин түлүк.
Успенка суурда ФАП тудуу дыка дүрген туттунуп, 32 хуу чеде берген. Ханалары, дээвири доозулган, амгы үеде одалга системазын эптээр ажылдарда. Ында “Развитие” КХН тудуг организациязы ажылдап турар.
Ол-ла организация Тожу кожууннуң Сыстыг-Хем суурда ФАП-ты база тудуп турар. Тус чер чагыргазының аңгылааны чер участогу суглуг болганындан тудугнуң дөзевилел-шинчилел ажылдарын түр соксаткан. Ам чаа черни тускайлаан. Тудуг ажылын эгелээринге херек материалдарны сөөртүп чедирген, а артканын хем суу сыыгай бээрге, май төнчүзүнде чедирери көрдүнген.
Бии-Хем кожууннуң Шивилиг арбанында база Өвүрнүң Чаа-Хөл суурда фельдшер-акушер пунктуларын «Стройсервис» КХН тудуг организациязы тударын хүлээнген. Ол-ла тудугжулар Эрзин кожууннуң Мөрен суурга чаа эмнелге амбулаториязын тудар.
«Кристалл Плюс» КХН Тес-Хемниң Белдир-Арыг суурга фельдшер-акушер пунктузун тудары көрдүнген , амдыызында дөзевилел-шинчилел ажылдары чоруп турар.
Бо чылын республиканың тос кожуунунуң суурларында кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыр регион программазы-биле 7 фельдшер-акушер пунктулары база 3 эмнелге амбулаториязы туттунар деп, регионнуң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан. Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Тала база Бии-Хем кожууннуң Хүт суурларга чаа ФАП-тар туттунар. Бай-Тайганың Шуйга база Чеди-Хөлдүң Элегеске эмнелге амбулаториялары көстүп кээр. 2024 чылда туттунар ужурлуг бо сөөлгү дөрт объектилериниң акшаландырыышкыннары мурнай болу берген. Тываның Кадык камгалал яамызы апрельдиң төнчүзүнде тудугга садыглаашкыннарны чарлаар.
Көдээниң чурттакчылары чырык, чылыг, амгы үениң дериг-херекселдери-биле чепсегленген чаа ФАП-тарга база эмнелге амбулаторияларынга эмчи дузазын алырлар. Чондурган ыяштан кылган тудуг быжыг болгаш үр ажыглалдыг болур. Чаа туткан ФАП-тарны одалга, изиг соок суг хандырылгазынының системазынга, дүрген дамчыыр интернетке кожар, ол ышкаш эмчи дузазын көргүзеринге амгы стандарттарга дүүшкен эмчи дериг-херекселдери база чаа мебель-биле дериир. Амгы үениң ФАП-тары телемедицина консультацияларын организастаар арганы алырлар.


Возврат к списку