Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Огневтуң халажырын хүлээп алган

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Огневтуң халажырын хүлээп алган 01.09.2015
 Көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Огнев өг-бүле байдалы-биле албан-дужаалындан хостаткан. Ооң дугайында, понедельникте, чазак кежигүннериниң киржилгези-биле аппарат хуралында билдинген. Тываның Баштыңы С.И. Огневтуң ажылдан халажырын хүлээп ап, республикада сыын ажыл-агыйын катап тургузарынга киирген үлүг-хуузу дээш күрүне шаңналы – «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» атты тывыскан. 
 «Бодунуң төрээннери, оларның кадыы болгаш чаагай чоруу дээш харыысалганы алган кижи силерни, Сергей Ильич, билип тур мен. Өске регионда чурттап турар төрээн кижилери, ачазы биле дуңмазының кадыкшыл байдалынга шыңгыы хайгаарал негеттинип, хууда айтырыгларны шиитпирлээри-биле ол чоруп турар. Шиитпирни хүлээп алыр мурнунда, кады чугаалажып, деңзигүүрлеп көрдүвүс. Өөрүп четтириишкинниң сөстерин дамчыдыксап тур мен. Сергей Ильич Тываже ажылдап кээп, меңээ ынанган. Сыын ажыл-агыйын катап тургузар дээн сорулгавысты, эртемнер докторунуң күүсеткени ол. Совет Эвилелиниң буураанының соонда, изи-чыды безин чок кылдыр узуткаттынган ажыл-агыйны ол катап тургускан. Ам бистиң мурнувуста сорулга - ол түңнелдерни көвүдедир. Ынчангаш шуптувустуң мурнундан Сергей Ильичиниң ажыл-чорудулгазы дээш өөрүп четтирдивис. Ам-даа кады бурунгаарлаар дээш, шупту чүвени кылыр мен. Бүдүрген чогумчалыг ажыл-ижи дээш Тыва Республиканың адындан өөрүп четтириишкинниң демдээ кылдыр шаңналды тыпсып тур бис» - деп, Ш. Кара-оол чугаалаан. 
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Хүндүлүг коллегалар! Кезээде удур харылзаада кожууннарның даргалары! Шолбан Валерьевич бөгүн мээң дугайында мынчаар үнелээр дээрзин манавадым. Девидеп тур мен – деп, Сергей Огнев чугаалааш, – республикаже мени чалааны дээш Шолбан Валерьевичиге четтирдим. 2013 чылда бир дугаар келген мен, ынчан ооң эгелекчи саналын чүүлдүзүнүп, хүлээп алганывыс ачызында онзагай объект тыптып, Тываның чурттакчыларынга бараан болур болгаш республиканы алдаржыдар чаа бүдүрүлге – сыын ажыл-агыйы тургустунган. Республика-биле харылзаамны чидирбезин кызыдар мен. Чүге дизе, Алтай-биле ол дөмей, ийиги төрээн черим болу берген. Бөгүн Алтай биле Тыва Республиканы дыка хөй чүүлдер холбаштырган. Бот-боттарывыска чоок, төрел чон бис. Ынчангаш бот-боттарывыска дузалажыр бис. Сыын ажыл-агыйы, туризм талазы-биле боттандырып болур планнар, чаа төлевилелдер-биле, специалистеривис-биле дузалашчыр бис. Мени деткээниңер дээш улуу-биле четтирдим. Тыва Республика-биле кезээде харылзаада турар мен. Кады ажылдажылга дээш шуптуңарга четтирдим. Алтайда силерни манап, Тывага кээп турар мен». 
 Адырның хоочуннары болгаш муниципалдар-биле сайгарылга соонда, Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдынга Тес-Хем кожуун чагыргазының Юрий Тыт-оолду томуйлаан.

Возврат к списку