Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Тывада орук четкизин экижидеринге федералдыг бюджеттен акша-хөреңгини немей хаара тударын чугаалаан

Владислав Ховалыг Тывада орук четкизин экижидеринге федералдыг бюджеттен акша-хөреңгини немей хаара тударын чугаалаан 03.02.2023

Тываның Баштыңы РФ-тиң транспорт сайыдының бирги оралакчызы Андрей Костюк-биле ажыл аайы-биле ужурашкаш, республика оруктарының тудуунче база эде чаартылгазынче акшаландырыышкынны көвүдедирин чугаалашкан. 2023 чылда орук адырынче 575,2 млн. рубльди аңгылаан, ындыг болзажок республикада орук-септелге ажылдары шапкынчаан арга-дуржулгага акшаландырыышкынның хемчээлин ам-даа көвүдетсе эки деп, Владислав Ховалыг чугаалаан. Россияның Чазаанга бюджет акшаларын эде хуваар дугайында шиитпирни хүлээп ап турда, РФ-тиң Транспорт яамызындан кол деткимчени алганын, губернатор ужуражылга үезинде демдеглээн.
"Бистиң талавыстан “кол четки” деп адаарывыс оруктарга немелде акшаландырыышкынны дилээн бис. Абаза – Ак-Довурак – Чадаана орук участоктарынга база Кызыл – Эрзин оруунга септелге ажылдары эргежок чугула херек – деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан. - Андрей Александрович-биле Чадаана – Ак-Довурак орук участогунда Хемчик хемни кежир көвүрүгнү эде чаартырын база сүмелештивис. Тудуг-монтаж ажылдарынче акша-хөреңгини тывар арганы тодараттывыс, ам төлевилел-смета документилеринге эдилгени кылыр бис. Ажылдар чоруп турар, ындыг-даа болза хөй акша салыышкынныг болгаш үр үеде кылыр ажыл деп билзе чогуур, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар”.
Тываның кол четкизинде Абакан - Ак-Довурак, Ак-Довурак – Чадаана, Кызыл – Эрзин аразының, Кызыл хоорайны ояр орук, Ак-Эрик – күрүне кызыгаары чедер орук, Р-257 федералдыг орук кирип турар. Россиядан Тыва биле Моолду таварты Кыдатче кызыгаарлар аразының коридорун хөгжүдер база Азия-Оожум океан регионунуң чурттарынче угланган транспорт аргыжылгазын калбартыр алызында стратегтиг четки ол болур.
2022 чылда республикада оруктар хөгжүлдези идепкейжээн - 98,7 километр оруктарны септээн, 31 көвүрүгнү туткан. Тывада пассажирлер аргыжылгазының көргүзүү экижээн, чоннуң дилээ база улусчу бадылаашкынның түңнелдери-биле, Кызыл хоорай чоогунуң маршруттарын, ол ышкаш Кызылдан Ак-Довурак, Эрзин база Хандагайты аразында немелде автобус маршруттарны ажыткан. 2021 чылга деңнээрге, хөй-ниити транспортунга пассажирлер сөөртүлгези 16 хуу өскен.
Тывада регион болгаш кожууннар деңнелдиг оруктарның 49,4 хуузун чыл дургузунда нормативтиг негелделерге дүүштүр кылган, бөгүнде хоорай болгаш суурлар иштинде оруктарның 69,5 хуузу асфальтылаттынган. Оруктарның шынары экижээнинден орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруу бедээн – эрткен чылда орук-озал ондаандан чок болган кижилерниң саны 27 хуу кызырылган.
Беш чыл планындан алырга, 2027 чылга чедир Тывада регион оруктарның 62 хуузун, хоорай оруктарының 85 хуузун нормативтиг байдалче киирерин планнаан.


Возврат к списку