Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның суурларынга ажылдаар күзелдиг дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлериниң доозукчуларынга республика Баштыңының грантызынче конкурсту чарлаан

Тываның суурларынга ажылдаар күзелдиг дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлериниң доозукчуларынга республика Баштыңының грантызынче конкурсту чарлаан 23.01.2023

Тываның суурларынга бодунуң карьеразын эгелээр күзелдиг аныяк специалистер республика Баштыңының гранты деткимчезинче кордап болур. Регионнуң Өөредилге яамызы 2022 чылда дээди болгаш ортумак тускай өөредилге черлериниң доозукчуларынга губернатор грантызын тыпсырынга конкурс эгелээнин чарлаан.
Эрткен чылын диплом алган доозукчу грантыже кордаар дизе, көдээде ажыл берикчизи-биле күш-ажыл керээзин чаргаш, көдээде муниципалдыг организацияга үш чыл дургузунда ажылдаары – кол негелде.
«Инженер херээ, технологиялар база техниктиг эртемнер», «Көдээ ажыл-агый база көдээ ажыл-агый эртемнери» база «Өөредилге болгаш педагогика эртемнери» (физика башкызы, сан башкызы база информатика болгаш информация-коммуникация технологияларының башкызы) дээн өөредилге адырларын белеткээринге херек угланыышкыннарга конкурстуң он тиилекчизинге 250 муң рубль хемчээлдиг грант акшаларын тыпсырын ведомство дыңнаткан.
Конкурска киржир дизе, 2023 чылдың январь 31-ге чедир Тыва Республиканың Өөредилге яамызының профессионал өөредилге салбырынче дараазында документилерни киирер:
1) конкурска киржириниң дугайында билдириишкин;
2) паспортунуң баштайгы ийи арынының хоолгазы;
3) эртем-билииниң дугайында күрүне документизиниң (диплому) хоолгалары;
4) доозукчунуң портфолиозу (хүндүлел база өөрүп четтириишкин, үнелээшкин, саналдаан бижиктер, студент эртем-практиктиг конференциялар киржикчизинге эксперттиң бижии болгаш өске-даа);
5) «Көдээ девискээрлерниң хөгжүлдези (белеткээн угланыышкынының аайы-биле) деп темага эссе;
6) билиг-мергежилин бедиткенин бадыткаан документилери (сертификат, херечилел, шынзыдылга) бар болза, оларның хоолгазы;
7) Тыва Республиканың ИХЯ информация төвүнден шииттирип чорбаанының/чораанының дугайында бижик;
8) 3х4 хемчээлдиг 2 фоточурук;
9) албан пенсия камгаладылгазының камгалал херечилелиниң хоолгазы;
10) үндүрүг төлекчизиниң идентификастаан дугаарының дугайында херечилелдиң хоолгазы (ИНН);
11) кредит банкызында ажыткан агар санының дугайында медээ.
Чугаалажыышкынче келирде, документилериниң бодун база хоолгаларын ап алгаш келир.
Тыва Республиканың Өөредилге яамызының профессонал өөредилге килдизинге келгеш, тодаргай тайылбырны ап болур. Адрези: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б. 39, (каб. №307), харылзажыр телефону: 8 (39422) 6-11-45.
Возврат к списку